Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia

Číslo revíru:
2-0570-1-1

Charakter revíru:
kaprový s výskytom hlavátky H

Popis:
Sústava prietočných ramien od sútoku odpadového kanál hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála pri prvom moste
od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: zubáč 60/x, sumec 90/x, mrena 50/x, jalec
hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10, jeseter malý 60/80, pleskáč vysoký 40/x.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/dunaj

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení