Dunaj č. 3 – Staré koryto

Číslo revíru:
2-0510-1-1

Charakter revíru:
kaprový s výskytom hlavátky H

Popis:
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu – CHRO . Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň – rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana). Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove (revír nie je hraničná voda). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Zvýšená najmenšia/najväčšialovná miera v cm: zubáč 60/x, sumec 90/x, mrena 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10, jeseter malý 60/80, pleskáč vysoký 40/x.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/dunaj

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Lov rýb z lodiek je povolený. Počas plavby riekou Dunaj je potrebné dodržiavať všetky aktuálne predpisy o vnútrozemskej plavbe a sledovať aktuálne plavebné opatrenia uložené Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Druhy rýb
V rieke Dunaj je možné uloviť prakticky všetky nížinné druhy rýb, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Medzi najbežnejšie patrí kapor, amur, sumec, zubáč, pleskáč a mrena. Pri cieľovom love sa v zimnom období úspešne darí loviť aj miene. Medzi ostatné bežné druhy rýb patria všetky druhy jalcov, nosáľ, boleň, šťuka.

Viac o Dunaj č. 3
Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii. V skutočnosti vzniká Dunaj sútokom potokov Breg a Brigach. Dunaj je pre menšie plavidlá splavný od mesta Ulm, kde prijíma vodnatý alpský prítok Iller a vstupuje do Bavorska. Priemerný prietok Dunaja je v ústí 6 500 m³/s, v Budapešti 2 350 m³/s, v Bratislave 2 025 m³/s a vo Viedni 1 900 m³/s.
Dunaj preteká, respektíve dotýka sa 10 nasledovných krajín (v smere od prameňa do ústia): Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina.
Lov na Dunaji č. 3 je veľmi atraktívny pre všetky spôsoby lovu na rieke. Na svoje si tu prídu predovšetkým priaznivci dravých, kaprovitých a reofilných druhov rýb. Na dosah je množstvo ďalších atraktívnych revírov, ktoré sú súčasťou rieky Dunaj – jeho ramená a všetky samostatné revíry, ktoré vznikli výstavbou VD Gabčíkovo. Okrem rybolovu je v blízkom okolí hneď niekoľko možností, ako efektívne využiť čas. Na dosah je hlavné mesto Slovenska Bratislava, v okolí sa nachádzajú mestečká Šamorín, Hamuliakovo, Rusovce, Čunovo. Športové aktivity možno prevádzať v komplexe olympijských športov X-Bionic Sphere v Šamoríne, či v areály vodných športov. Z kultúrnych príležitostí stojí za zmienku múzeum moderných umení Danubiana, ktoré sa nachádza priamo na poloostrove zdrže. Samozrejme, na dosah je mnoho ďalších zaujímavých príležitostí, či už ubytovacích, kulinárskych, rekreačných, kultúrnych…