Dunaj č. 4

Dunaj č. 4 – 2-0620-1-1 (charakter revíru: kaprový – lovný)

Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od riečneho kilometra 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od riečneho kilometra 1862. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/, sumec veľký 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň dravý 50/x, ostriež zelenkavý x/10.

Hospodár:

Roland Machala: e-mail: dunaj@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 553

 

 

  Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: príklad – zubáč veľkoústy 55/x.

Vysvetlenie: číslo 55  na mieste minimálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najmenšia lovná miera zubáča veľkoústeho bola zvýšená na 35cm. Písmeno x na mieste maximálnej lovnej miery značí, že maximálna lovná miera zubáča veľkoústeho nebola stanovená. To znamená, že zubáča veľkoústeho si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 55 centimetrov.

Lov rýb z lodiek je povolený. Počas plavby riekou Dunaj je potrebné dodržiavať všetky aktuálne predpisy o vnútrozemskej plavbe a sledovať aktuálne plavebné opatrenia uložené Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Druhy rýb

V rieke Dunaj je možné uloviť prakticky všetky nížinné druhy rýb, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Medzi najbežnejšie patrí kapor, amur, sumec, zubáč, pleskáč a mrena. Pri cieľovom love sa v zimnom období úspešne darí loviť aj miene. Medzi ostatné bežné druhy rýb patria všetky druhy jalcov, nosáľ, boleň, šťuka.

Spôsob lovu

Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

 

Viac o Dunaj č. 4

Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii. V skutočnosti vzniká Dunaj sútokom potokov Breg a Brigach. Dunaj je pre menšie plavidlá splavný od mesta Ulm, kde prijíma vodnatý alpský prítok Iller a vstupuje do Bavorska. Priemerný prietok Dunaja je v ústí 6 500 m³/s, v Budapešti 2 350 m³/s, v Bratislave 2 025 m³/s a vo Viedni 1 900 m³/s.

Dunaj preteká, respektíve dotýka sa 10 nasledovných krajín (v smere od prameňa do ústia): NemeckoRakúskoSlovenskoMaďarskoChorvátskoSrbskoRumunskoBulharskoMoldavsko a Ukrajina.

Lov na Dunaji č. 4 je poznačený najmä obmedzeniami v prístupe, pretože väčšia časť revíru preteká priamo centrom mesta Bratislava. Je však výbornou voľbou pre krátku rybačku návštevníkov Bratislavy. Okrem rybolovu je tu nespočetné množstvo iných možností, ako efektívne využiť čas. Bratislava je kultúrne centrum Slovenska, pričom tu má sídlo niekoľko múzeí, galérií, divadiel, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií. Dominantou mesta je Bratislavský hrad s charakteristickými štyrmi vežičkami a Dóm svätého Martina. Spomedzi moderných stavieb je najvýraznejší Most SNP na Dunaji. V mestskej časti Devín leží zrúcanina rovnomenného hradu, pod ktorým sa do Dunaja vlieva rieka Morava a na tomto mieste je hranica revíru Dunaj č. 4.