Dunaj č. 4

Číslo revíru:
2-0620-1-1

Charakter revíru:
kaprový s výskytom hlavátky H

Popis:
Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: zubáč 60/x, sumec 90/x, mrena 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10, jeseter malý 60/80, pleskáč vysoký 40/x

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/dunaj

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Lov rýb z lodiek je povolený. Počas plavby riekou Dunaj je potrebné dodržiavať všetky aktuálne predpisy o vnútrozemskej plavbe a sledovať aktuálne plavebné opatrenia uložené Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Viac o Dunaj č. 4

Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii. V skutočnosti vzniká Dunaj sútokom potokov Breg a Brigach. Dunaj je pre menšie plavidlá splavný od mesta Ulm, kde prijíma vodnatý alpský prítok Iller a vstupuje do Bavorska. Priemerný prietok Dunaja je v ústí 6 500 m³/s, v Budapešti 2 350 m³/s, v Bratislave 2 025 m³/s a vo Viedni 1 900 m³/s.

Dunaj preteká, respektíve dotýka sa 10 nasledovných krajín (v smere od prameňa do ústia): NemeckoRakúskoSlovenskoMaďarskoChorvátskoSrbskoRumunskoBulharskoMoldavsko a Ukrajina.

Lov na Dunaji č. 4 je poznačený najmä obmedzeniami v prístupe, pretože väčšia časť revíru preteká priamo centrom mesta Bratislava. Je však výbornou voľbou pre krátku rybačku návštevníkov Bratislavy. Okrem rybolovu je tu nespočetné množstvo iných možností, ako efektívne využiť čas. Bratislava je kultúrne centrum Slovenska, pričom tu má sídlo niekoľko múzeí, galérií, divadiel, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií. Dominantou mesta je Bratislavský hrad s charakteristickými štyrmi vežičkami a Dóm svätého Martina. Spomedzi moderných stavieb je najvýraznejší Most SNP na Dunaji. V mestskej časti Devín leží zrúcanina rovnomenného hradu, pod ktorým sa do Dunaja vlieva rieka Morava a na tomto mieste je hranica revíru Dunaj č. 4.