2-5270-1-1 VN Sĺňava – zarybnenie kaprom (K2)

Dňa 05.10.2015 sa uskutočnilo zarybnenie rybárskeho revíru 2-5270-1-1 VN Sĺňava násadou kapra kategórie K2 v celkovom množstve 6500 kg o priemernej kusovej hmotnosti 0,3 kg.