Obmedzenie rybárského práva na VN Slňava, 26. 8. – 28. 8. 2022

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci so SRZ – Rada Žilina.

Termín súťaže: 26.8.-28.8. 2022

V čase 26.08. (5:00-19:00 hod)
V čase 27.08. ( 5:00-19:00 hod)
V čase 28.08. ( 5:00-19:00 hod)

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami – od hate VS Drahovce po začiatok DRK Jaroslava Helera, k.ú Ratnovce.

Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Branislav Zelo
Hospodár SRZ pre VN Sĺňava