Označenie trate pretekov LRU – Plavana

Dňa 1.7. 2020 bola označená trať pred pretekmi, aby boli rybári včas informovaní o konaní pretekov.