Zníženie hladiny a obmedzenie lovu – 3-4580-2-1 Váh č. 10 a 3-2520-1-1 Nosicko – Kočkovský kanál

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Púchov Vám oznamuje, že podľa § 20 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov platí na rybárskom revíre č. 3-4580-2-1 Váh č. 10 od hrádze pri benzínových pumpách Slovnaft v Púchove po hať v Dolných Kočkovciach a na rybárskom revíre č. 3-2520-1-1 Nosicko – Kočkovský kanál

 

zákaz lovu a privlastňovania si rýb


z dôvodu zníženia vodnej hladiny -2m pod minimálnu prevádzkovú hladinu a následnej opravy hrádze.

Zákaz lovu a privlastňovania si rýb platí od 1.10.2018 do 20.10.2018.

V prípade skoršieho ukončenia prác na oprave hate, bude lov a privlastňoanie si rýb opätovne umožnené.