Odbor koncepcií a implementácie projektov – kontakty

MENOE-MAILTELEFÓNMOBIL
ODBOR KONCEPCIÍ A IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV
Ing. Tibor Dobiašdobias@srzrada.sk+421 948 106 257
Špecialista pre koncepčné materiály a legislatívne predpisy