Odbor organizačno-právny – Kontakty

MENOE-MAILTELEFÓNMOBIL
ODBOR ORGANIZAČNO - PRÁVNY
Mgr. Barbara Schlesingerováschlesingerova@srzrada.sk+421 41 507 36 25+421 948 936 710
vedúca odboru
Mgr. Tomáš Garaj
právnik