Odbor výroby násad – Kontakty

MENOE-MAILTELEFÓNMOBIL
ODBOR VÝROBY NÁSAD
Ing. Ján Gulasgulas@srzrada.sk+421 41 507 36 22+421 907 726 889
vedúci odboru
Bc. Bronislav Markomarko@srzrada.sk+421 41 507 36 22+421 918 711 555
referent výroby násad a logistiky zarybňovania
Liliana Žifčáková
zifcakova@srzrada.sk+421 41 507 36 22+421 948 497 034
referent výroby násad a logistiky zarybňovania