Aktuálne informácie ohľadom športovej činnosti

Aktuálne informácie ohľadom športovej činnosti sú uverejňované na stránke www.szsr.sk