Majstrovstvá Slovenska juniorov v LRU-FEEDER 2017 – propozície

PROPOZÍCIE

MAJSTROVSTVÁ Slovenska JUNIOROV v LRU-Feeder

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017, Rada SRZ v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec a Združením priaznivcov športového rybolovu usporiada Majstrovstvá Slovenska juniorov LRU-FEEDER. Dôvodom je podchytiť záujem detí a mládeže o lov rýb udicou – feeder. Deťom na celom Slovensku prinášame vďaka organizátorom a sponzorommožnosť zapojiť sa do týchto majstrovstiev.

Sponzorom pretekov je firma SPORTS s.r.o.
Mediálni sponzori: Rybárska televízia a Slovenský Rybár

Termín konania:   3. júna 2017

Miesto konania:   Madunický kanál č. revíru 2-4390

Organizačný štáb:

Garant RADY SRZ: Jaroslav Heler

Riaditeľ pretekov: Jozef Kutný

Hlavný rozhodca: Gabriela  Hupková    

Sektoroví rozhodca: Peter Bielik, Vladimír Hupka

Technický vedúci: Pavol Predný

Bodovacia komisia: Pavol Predný, Jaroslav Heler

Zdravotné zabezpečenie:  linka 112

Kategórie: U-14 (deti ročník narodenia 2002 a mladší) a U-18 (ročník narodenia 1998-2001).

Usporiadatelia, aj na základe návrhu sponzora, sa rozhodli oceniť aj  deti do 10 rokov (deti ročník narodenia 2006 a mladší) a dievčatá do 18 rokov. (ročník narodenia 1998 a mladšie)

 

Časový program:

08.30 – 09.00 prezentácia

09.00 – Otvorenie, sľub pretekárov a žrebovanie.

10.00 – 11.00 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky

11.00 – 14.00 lovenie

14.00 – 15.00 váženie

15.30 –  vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien pre víťazov