37. Majstrovstvá sveta seniorov v LRU – mucha – OSOBNÍ ROZHODCOVIA

Slovenský rybársky zväz je členom svetovej organizácie športových rybárov (C.I.P.S.), poslaním ktorej je združovať štáty sveta v oblasti rybárstva, bojovať za čistotu vôd, podieľať sa na rozvoji vedy a výskumu, ale  najmä podporovať rozvoj športových súťaží v love rýb udicou na plávanú, v love rýb udicou na mušku a v rybolovnej technike. V týchto disciplínach vyhlasuje každoročne svetové resp. európske majstrovstvá.

Na svetovom kongrese C.I.P.S., konanom v apríli 2015 v Mexiku, bola poverená Slovenská republika usporiadaním 37. majstrovstiev sveta seniorov v love rýb udicou na mušku, kde očakávame účasť zástupcov z približne 30 štátov celého sveta. Majstrovstvá sa budú konať v dňoch 5. – 11.9. 2017 v regiónoch Liptov, Spiš a Orava na riekach Váh, Belá, Poprad, Orava a na VD Palcmanská Maša – Dedinky. Spoluorganizátormi podujatia sú Základné organizácie SRZ Dolný Kubín, Liptovský Hrádok, Svit a Liptovský Mikuláš.

Na tejto významnej športovej udalosti očakávame účasť cca 30 reprezentačných družstiev z celého sveta.

Aby sme mohli podniknúť všetky aktivity pre úspešný priebeh spomínaných majstrovstiev a hlavne samotných pretekov MS, je potrebné zostaviť komisiu rozhodcov v počte cca 150 osobných rozhodcov a 15 sektorových rozhodcov.

V Liptovskom Hrádku, kde sa preteky konajú na riekach Váh a Belá je potrebné zabezpečiť 60 osobných rozhodcov, pričom tento počet nie je ešte stále naplnený.

Z uvedeného dôvodu si dovoľujeme osloviť a požiadať záujemcov z okolia Liptovského Hrádku (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Svit) o spoluprácu pri usporiadaní majstrovstiev sveta vo funkcii osobný rozhodca. Vaša účasť je potrebná v dňoch 7., 8. a 9. septembra 2017 v čase cca od 8.00 hod. do 18.00 hod. Obed, pitný režim a odmena formou vecných cien bude pre každého osobného rozhodcu zabezpečená.

V prípade Vášho záujmu zašlite vyplnenú nižšie uvedenú návratku na adresu sport@ssrzrada.sk v termíne do 12.6.2017. Na základe prijatej návratky Vám ďalšie pokyny k Vašej účasti na MS zašle rozhodcovská komisia MS. Program, trať MS a ostatné informácie o 37. MS v LRU –M sa nachádzajú na stránke www.wffc2017.com

Ďakujeme Vám za prejav porozumenia a Vašej priazne a úprimne sa tešíme na našu spoluprácu.

S pozdravom,

Ing. Ľuboš Javor, v.r.

tajomník