Propozície LRU-mucha 2019

Majstrovstvá Slovenska juniorov LRU – mucha

Usporiadateľ: SZŠR, SRZ – Rada Žilina v spolupráci s MO SRZ Stará Ľubovňa
Termín konania: 21. júla 2019
Miesto konania: Rieka Poprad č.3 a  revír 4-1960-1-1 a Poprad č.3b revír 4-1961-4-4
Propozície:   Propozície Majstrovstvá Slovenska juniorov LRU – mucha

Majstrovstvá SR seniorov v LRU-Mucha

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Žilina a v spolupráci s MO SRZ Spišská Belá
Termín konania: 15. – 16. júna 2019
Miesto konania: Spišská Belá – sektor A a B rieka Poprad č.5 revír 4-1980-6-1
Propozície:   Propozície Majstrovstvá SR seniorov v LRU-Mucha

 

1. liga

1. kolo – jar

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Žilina v spolupráci s MO SRZ GelnicaMO SRZ Vranov nad Topľou
Termín konania: 1. – 2. júna 2019
Miesto konania: Rieka Hnilec, rev.č.1 (4-0550-1-1) ,rev.č.2 (4-0560-4-1), VN Jaklovce (4-3400-4)
Propozície:   Propozície I.liga – jar v LRU-Mucha

2. kolo – jeseň

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Žilina v spolupráci s MO SRZ Trstená
Termín konania: 31. august – 01. september 2019
Miesto konania: Rieka Orava č.3 (3-2730–6-1), Studený Potok (3-3940-4-1),
Propozície:   Propozície I.liga – jeseň v LRU-Mucha

 


2. liga

1. kolo – jar

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Rožňava
Termín konania: 1. – 2. júna 2019
Miesto konania: r.č. 4-2280-4-1 Slaná č.3 od cestného mosta v Rožňave (smer Štítnik) po ústie Dobšinského potoka a Dobšinský potok od sútoku so Slanou po
teleso hrádze VVN Dobšiná
Propozície:   Propozície II.liga – jar v LRU-Mucha

2. kolo – jeseň

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Žilina v spolupráci s MO SRZ Dolný Kubín
Termín konania: 31. august – 01. september 2019
Miesto konania: rybársky revír číslo 3-2710-6 rieka Orava č.1
Propozície:  Propozície II.liga – jeseň v LRU-Mucha

 


Divízia skupina „A“ v LRU-mucha

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovuOdbor športovej činnosti SRZ RADY v spolupráci so SRZ  MsO Partizánske
Termín konania: 8. – 9. júna 2019
Miesto konania: Rieka Nitra č. 5, revír č. 2-1440-1-1, revír zväzový kaprový s režímom CHYŤ a PUSŤ
Propozície:   Propozície Divízia skupina „A“ v LRU-mucha

Divízia skupina „B“ v LRU-mucha

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovuOdbor športovej činnosti SRZ RADY v spolupráci so SRZ  MO Trstená
Termín konania: 8. – 9. júna 2019
Miesto konania: Rieka Orava č.3, revír č. 3-2730–6-1, lososový – lipňový, lovný s výskytom hlavátky.
Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín.
 
Propozície:   Propozície Divízia skupina „B“ v LRU-mucha