Kritériá na nominačné preteky seniorov LRU-Plávaná 2015

Kritériá na nominačné závody pre výber reprezentácie na ME a MS národov 2015.

Podľa plánu činnosti a Predpisov pre športovú činnosť Odbor športovej činnosti a sekcia LRU- Plávaná organizuje nominačné preteky na MS a ME v LRU-P podľa kritérii pre výber reprezentácie pre rok 2015, ktoré vypracovali Ing. Peter Baránek a Roman Pavelka.

Nakoľko sa nominačné preteky neuskutočnili v minulom roku a po dohode pretekárov a sekcie sa preložili na rok 2015 v  upravenej forme.

Na nominačné preteky pre ME a MS  je možné sa prihlásiť samostatne podľa záujmu pretekára, či chce zabojovať o účasť na ME (Bielorusko) alebo na MS (Slovinsko) alebo na obidva šampionáty. Štartovné sa bude vyberať podľa účasti v nominačkách a síce na ME t.j. prvé štvorkolo – 50,-euro, na MS t.j. druhé štvorkolo – 50,- euro.

ME Bielorusko – štvorkolo sa uskutoční v dňoch 6.-10. mája na trati, ktorú si dohodnú prihlásení pretekári. Rovnako si dohodnú aj 5 dňový alebo 3 dňový režim pretekov a teda 1 povinný tréning a 4 preteky. Nominačky na ME budú vyhlásené ako technický pretek match prútom. Najideálnejšie je match prút s priebežným plavákom. Všetko záleží len od sedenia pretekárov.

MS Slovinsko – štvorkolo sa uskutoční v dňoch 12.-16. augusta na trati v Radeče v Slovinsku.

Pretekári, ktorí majú záujem absolvovať nominačné preteky na MS alebo ME sa môžu prihlásiť štátnemu trénerovi na tel.č. 0918/639 725 alebo na e-mail: romanrpsro@gmail.com do 25. mája2015. V tento deň sa aj uskutoční stretnutie prihlásených pretekárov na ktorom sa dohodnú všetky detaily uskutočnenia nominačných pretekov a účasti družstiev na tohto ročných ME a MS. Na tomto stretnutí bude nutné aj zaplatiť štartovné, ktorým vlastne každý pretekár potvrdí svoju účasť v nominačných pretekoch.

Podľa pôvodných kritérii ak sa v danom roku nezúčastní nominačných pretekov mininálne 8 pretekárov, seniorska reprezentácia nevycestuje v žiadnom prípade.

 

Doplnok vypracoval Roman Pavelka, štátny tréner seniorov sekcie LRU-plávaná