Liga mládeže U15, U20, U25 v LRU-P 2018

Podľa plánu športovej činnosti sekcie LRU-P na rok 2018 SRZ – Rada, Odbor športovej činnosti organizuje  Ligu juniorov, mládeže a detí.

Liga je dlhodobá mládežnícka súťaž, z ktorej vzídu víťazi v daných kategóriách. Hlavnou úlohou tejto súťaže je rozvoj športového rybolovu a zvýšenie počtu aktívnych pretekárov  z radov detí a mládeže  Súčasťou ligy je aj vytvorenie reprezentačného výberu na MS.

Termíny pretekov sú uvedené v termínovom kalendári pretekov, schválenom prezídiom odboru ŠČ a Radou SRZ.

  • 12. – 13.5.2018 1. kolo VN Buková, revír č. 2-4570-1-1, SRZ MsO Trnava
  • 16. – 17.6.2018 2. kolo Čierna voda č. 1, revír č. 2-030-1-1, SRZ MsO Galanta
  • 14. – 15.7.2018 3. kolo Majstrovstvá SR, Váh č.8, revír č. 2-4430-2-1, SRZ MsO  Trenčín

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť pretekári, ktorí sa do 15.3.2018 prihlásia na sekretariát športového odboru písomne na adresu:

SRZ – Rada, Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina,

alebo e-mailom na adresu: sport@ssrzrada.skPretekári sa registrujú podľa vekových kategórií:

  • A skupina  do 25 rokov, povolená dĺžka prútu  13 m
  • B skupina  do 20 rokov,  povolená dĺžka prútu 11,5 m
  • C skupina  do 15 rokov, povolená dĺžka prútu  10 m

Každá kategória má svoj sektor. Ak sa však do jednotlivej kategórie neprihlási viac ako 5 pretekárov, budú pretekári z danej kategórie priradení do nasledovnej vyššej kategórie. Súťaží sa podľa súťažných pravidiel pre LRU – plávaná. Víťazom ligy sa v každej skupine stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení.

 

Reprezentačné družstvo v každej vekovej kategórie tvoria automaticky prví traja pretekári, ktorí dosiahli najnižší súčet počtu bodov z Ligy U a Majstrovstiev SR kategórie U.

Ďalších dvoch  pretekárov pre doplnenie reprezentácie určí štátny tréner v spolupráci so sekciou LRU-P s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky v uvedených pretekoch.

 

Miroslava Pavelková,

vedúca sekcie LRU-P