Liga žien a prihláška do ligy žien 2018

LIGA ŽIEN LRU – plávaná 2018

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 sekcia LRU – plávaná organizuje súbežne s termínom konania 1. ligy LRU – plávaná aj LIGU ŽIEN.

Liga žien je dlhodobá súťaž a hrá významnú úlohu pri zostavovaní ATP rebríčka pretekárok LRU – plávaná. Hlavnou úlohou tejto súťaže je rozvoj športového rybolovu a zvýšenie počtu aktívnych pretekárok aj z radov dievčat a žien. Zo vzídeného súťaženia v rámci jednotlivých započítavaných súťaži zostaví reprezentačný tréner v zmysle prijatej koncepcie reprezentačný výber na nasledujúci kalendárny rok.

Do súťaže Ligy žien sa môžu prihlásiť pretekárky najneskôr 25. mája 2018 na sekretariát športového odboru e-mailom na adresu: sport@ssrzrada.sk.

Nakoľko sa aj v predchádzajúcom súťažnom ročníku  zúčastnilo a zúčastňuje stále viac žien a mladých dievčat v rôznych súťažiach vyhlásených Odborom ŠČ, tak aj pre obdobie rokov 2018-2019  sa vytvorí ATP rebríček pretekárok podľa použitého a schváleného kľúča.

Z takto vytvoreného ATP rebríčka sa vytvorí reprezentačné družstvo žien, ktoré by reprezentovalo Slovenskú Republiku na najbližších majstrovstvách sveta žien.

Dievčatá a ženy majú možnosť súťažiť a zápoliť medzi sebou a tým získavať cenné body do ATP a to konkrétne v postupových súťažiach:

 • 1. a 2. lige LRU – plávaná medzi mužmi (2 x 2 kolá)
 • v ženskej lige, ktorá prebieha v termíne konania 1.ligy LRU – plávaná (2 x 2 kolá)
 • v lige U-20, U-25 (2 kolá)
 • Majstrovstvá  Slovenska (2 kolá) a M SR U

Výsledkom ich zápolenia je čo najlepšie obstáť v rebríčku ATP, ako aj motivácia vybojovať si  možnosť reprezentovať Slovenskú republiku na  medzinárodných súťažiach  pre nastávajúce obdobie.

Započítavať sa budú ATP body  zo šiestich kôl (s možnosťou škrtania najhoršieho výsledku) podľa nasledujúceho kľúča :

 • ATP body pri zápolení v 1. LIGE  s  mužmi –   Získané umiestnenie  predelené koeficientom   2
 • ATP body pri zápolení v 2. LIGE  s mužmi –     Získané umiestnenie  predelené koeficientom    1,5
 • ATP body pri zápolení v lige žien ktorá prebehne v rovnakom termíne ako 1.Lige ale  v samostatnom sektore  za účasti menej ako 5 žien    –  Získané umiestnenie sa násobí koeficientom   koeficientom  2
 • ATP body pri zápolení v lige žien ktorá prebehne v rovnakom termíne ako 1.Lige ale  v samostatnom sektore  za účasti viac  ako 5 žien    –  Získané umiestnenie sa násobí koeficientom   koeficientom  1
 • ATP body pri zápolení   žien   na Majstrovstvách Slovenska  -Získane umiestnenie  sa násobí koeficientom   1 .
 • ATP body pri zápolení  v lige U-18., 23   – Získané umiestnenie  sa násobí koeficientom   1 v prípade účasti viac ako 5 pretekárov .   /  v prípade menšieho počtu umiestnenie sa násobí koeficientom 2/
 • ATP body pri zápolení   U-18., 23  na Majstrovstvách Slovenska  -Získané umiestnenie  sa násobení koeficientom   1 .

Z takto zostaveného ATP rebríčka určí štátny tréner zloženie reprezentačného družstva na nasledujúce obdobie. Prvé tri pretekárky z ATP si vybojujú automaticky možnú nomináciu. Zvyšné dve miesta doplní štátny tréner podľa vlastného uváženia a vedomia. Pri svojom výbere štátny tréner zohľadní predchádzajúce dosiahnuté výsledky, ako aj perspektívu športového rastu ním nominovanej pretekárky.