Liga žien a prihláška do ligy žien 2019

LIGA ŽIEN LRU – plávaná 2019

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 Rada SRZ – Odbor športovej činnosti organizuje súbežne s termínom konania prvej Ligy mužov aj LIGU ŽIEN.

Liga žien, je dlhodobá súťaž a hrá významnú úlohu pri zostavovaní ATP rebríčka. Hlavnou úlohou tejto súťaže je rozvoj športového rybolovu a zvýšenie počtu aktívnych pretekárok aj z radou dievčat a žien. Zo vzídeného súťaženia v rámci jednotlivých započítavaných súťaži zostaví reprezentačný tréner v zmysle prijatej koncepcie reprezentačný výber na nasledujúci kalendárni rok.

Termíny jednotlivých pretekov sú uvedené v termínovom kalendári pretekov, schválenom prezídiom odboru ŠČ a Radou SRZ.

Do súťaže Ženskej Ligy sa môžu prihlásiť pretekárky do 15. mája 2019 na sekretariát športového odboru písomne na adresu: SRZ – Rada, Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, alebo e-mailom na adresu: Karol.petocz@arriva.sk

Nakoľko sa aj v predchádzajúcom súťažnom ročníku  zúčastnilo a zúčastňuje stále viac žien a mladých dievčat v rôznych súťažiach vyhlásených Odborom ŠČ, tak aj pre obdobie rokov 2019-2020 sa vytvorí ATP rebríček pretekárok podľa použitého a schváleného kľúča.

Z takto vytvoreného ATP rebríčka sa vytvorí reprezentačné družstvo žien, ktoré by reprezentovalo Slovenskú Republiku na najbližších majstrovstvách sveta žien.

Dievčatá a ženy majú možnosť súťažiť a zápoliť medzi sebou a tým získavať cenné body do ATP a to konkrétne v postupových súťažiach:

 • 1. a 2. lige LRU – plávaná medzi mužmi (2 x 2 kolá)
 • v ženskej lige, ktorá prebieha v termíne konania 1.ligy LRU – plávaná (2 x 2 kolá)
 • v lige U-20, U-25 (2 kolá)
 • Majstrovstvá  Slovenska (2 kolá) a M SR U

Výsledkom ich zápolenia je čo najlepšie obstáť v rebríčku ATP, ako aj motivácia vybojovať si  možnosť reprezentovať Slovenskú republiku na  medzinárodných súťažiach  pre nastávajúce obdobie.

Započítavať sa budú ATP body  zo šiestich kôl (s možnosťou škrtania najhoršieho výsledku) podľa nasledujúceho kľúča :

 • ATP body pri zápolení v 1. LIGE  s  mužmi –   Získané umiestnenie  predelené koeficientom   2
 • ATP body pri zápolení v 2. LIGE  s mužmi –     Získané umiestnenie  predelené koeficientom    1,5
 • ATP body pri zápolení v lige žien ktorá prebehne v rovnakom termíne ako 1.Lige ale  v samostatnom sektore  za účasti menej ako 5 žien    –  Získané umiestnenie sa násobí koeficientom   koeficientom  2
 • ATP body pri zápolení v lige žien ktorá prebehne v rovnakom termíne ako 1.Lige ale  v samostatnom sektore  za účasti viac  ako 5 žien    –  Získané umiestnenie sa násobí koeficientom   koeficientom  1
 • ATP body pri zápolení   žien   na Majstrovstvách Slovenska  -Získane umiestnenie  sa násobí koeficientom   1 .
 • ATP body pri zápolení  v lige U-18., 23   – Získané umiestnenie  sa násobí koeficientom   1 v prípade účasti viac ako 5 pretekárov .   /  v prípade menšieho počtu umiestnenie sa násobí koeficientom 2/
 • ATP body pri zápolení   U-18., 23  na Majstrovstvách Slovenska  -Získané umiestnenie  sa násobení koeficientom   1 .

Z takto zostaveného ATP rebríčka určí štátny tréner zloženie reprezentačného družstva na nasledujúce obdobie. Prvé tri pretekárky z ATP si vybojujú automaticky možnú nomináciu. Zvyšné dve miesta doplní štátny tréner podľa vlastného uváženia a vedomia. Pri svojom výbere štátny tréner zohľadní predchádzajúce dosiahnuté výsledky, ako aj perspektívu športového rastu ním nominovanej pretekárky.


PRIHLÁŠKA DO LIGY Žien 2019

Prihlasujem do ligy žien:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Organizácia:

Tel. kontakt:

Mail: Adresa:

* Prihlášku do kategórie LIGA ŽIEN (u pretekárok ktoré nie sú staršíe ako 18 rokov) musí zaslať zákonný zástupca, resp. tréner alebo športový vedúci pretekára starší ako 18 rokov.