Správa reprezentačného trénera LRU – P z ME 2017

SPRÁVA Z AKCIE

Názov akcie: XXIII. MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2017 TALIANSKO
Termín: 20. – 21. máj 2017
Miesto konania: Taliansko, kanál Bianca – Rovigo
Počet účastníkov: 34
Členovia výpravy
Pretekári: Dudr Rastislav, Kondík Lukáš, Krupička Luboš, Rolík
Radoslav, Santus Miroslav, Sámel Ján
Kapitán: Baránek Peter
Doprovod: Salju Ramis, Václavek Jozef
Rozpočet: Rada z rozpočtu LRU-P
Ostatné náklady samofinancovaním
Časový harmonogram
14.5. príchod do miesta konania pretekov
15. – 18.5. tréningy
19.5. oficiálny povinný tréning
20.5. prvý pretek
21.5. druhý pretek, vyhodnotenie
Preprava ľudí a materiálu: doprava bola riešená individualne, vlastnými automobilmi
Ubytovanie spoločné, agropenzión priamo na kanáli Bianca, 4 km od trate

Hodnotenie

Pretekárska trať

Typický taliansky kanál s perfektne pripraveným prístupom a brehom, hĺbka vody od 3 do 5m s premenlivým prúdením, na niekoľkých miestach s veľmi rozbitým dnom, na hranici regulérnosti.

Lovené ryby

Rôzne veľkosti pleskáčov od 0,1 až do 2kg, drobné plotičky, hrebenačky, sporadicky sumec

Tréningy

Tréningové dni sme plne podriadili dvom základným smerom, selekcii väčších rýb, najmä od otravných hrebenačiek a zvládnutiu lovu v meniacom sa prietoku kanála, samozrejme aj hľbke vody. Prietok sa menil od 1gr po 15gr lízatko, hĺbka počas dňa až o 50 cm. Taktiež sme riešili dobu rozpadávania krmiva, pretože dokrmovanie počas lovu enormne aktivizovalo nežiadúce hrebenačy.

Taktika na pretek

Krmivo s minimom živej potravy na 12m, čistá hlina, z toho polovica silno zlepená, s patentkou, nastrihanou dendrobenou a trochou mŕtvych červov na lovné miesto 13m. Prvé dokrmovanie najskôr po 2 hod. ak je nevyhnutné. Loviť z pomalého prieplavu, s minimálnym prehĺbením, lízatkom na stop systém.

Krmivo a nástrahy

2 kg pleskáčové krmivo, 10l tmavá riečna hlina, 4l tmavá riečna hlina s 25% bentonitu, 0,5l patentka, 0,5l dendrobena, 0,5kg mŕtve červy, na chytanie po 0,25l pinki a veľká patentka. Bez posilovačov.

Preteky

1. pretek

Veľmi zlé vylosovanie. Po slušnom začiatku, na konci druhej hodiny prudký pokles hladiny v priebehu pol hodinky zastavil všetkých pretekárov vrátane našich. Na úsekoch kde bolo viac rýb sa postupne rozbehli znovu, na niektorých už do konca preteku nie. Rozhodli sporadické úlovky veľkých pleskáčov, zbieranie menších rýb znamenalo priemerný výsledok. Konečné 18-te miesto po prvom dni bolo aj tak kruté, nezodpovedalo výkonu chlapcov, skôr vylosovaniu.

2. pretek

Po losovaní som na šťastenu rezignoval. Do preteku sme išli s naprosto rovnakou taktikou ako v sobotu. Vylosovali sme totálny cintorín v sektore D, rozhodli sme sa pre toto miesto pre individuálnu taktiku, na konci sa ukázalo že správnu. Tento pretek sme zabrali, skončili sme na 5 mieste a celkovo nás vynieslo na konečné 9 miesto v celkovom poradí.

Celkové hodnotenie

Celkový výsledok považujem za veľmi dobrý, som presvedčený že naša reprezentácia v tejto zostave patrí do top 10, aj keď je tam tesno. Máme aj na pódiové umiestnenie, musí nám troška priať aj športová šťastena, ako v každom športe.
Ako najväčšie plus tejto výpravy hodnotím okrem celkového výsledku naprosto profesionálny prístup všetkých zúčastnených počas majstrovstiev. Vytvorili jednoliaty tím, ktorému nejde o nič iné len o ryby v sieti, teda o výsledok. Umelo vyvolávané problémy a konflikty ostali doma, vzájomná otvorenosť a korektnosť pretekárov z rôznych domácich družstiev vytvorili super atmosféru, ktorú ja osobne považujem za základ akejkoľvek súťaže družstiev.

Na záver chcem menom zúčastnených poďakovať Rade SRZ za možnosť vycestovať na tento šampionát a verím v ďalšiu úspešnú spoluprácu a kvalitnú reprezentáciu našej krajiny vo svete.

V Považskej Bystrici 15.07.2017

Spracoval: Peter Baránek