Správa reprezentačného trénera LRU – P z MS národov 2017

SPRÁVA Z AKCIE

Názov akcie: 64. MAJSTROVSTVÁ SVETA NÁRODOV 2017 – RONQUIÉRE, BELGICKO
Termín: 9. – 10. september 2017
Miesto konania: BELGICKO, RONQUIÉRE
Počet účastníkov: 38
Členovia výpravy
Pretekári: Boháč Miroslav, Dudr Rastislav, Hittmár Ján, Krupička Luboš, Rošák Peter, Rybnikár Marián
Kapitáni: Baránek Peter, Rybnikárová Tatiana
Doprovod: Dudr Stanislav, Hittmár Ján st., Krupička Ján, Kraus Tibor
Rozpočet: štartovné – Rada z rozpočtu LRU-P,
ubytovanie – Rada 1600,- eur,
ostatné náklady – Rada 2400,- eur, pretekári kaucia 1200,- eur
Časový harmonogram
03.09. Príchod do miesta konania pretekov
04. – 07.09. Tréningy
08.09. Oficiálny povinný tréning
09.09. Prvý pretek
10.09. Druhý pretek, vyhodnotenie
Preprava ľudí a materiálu: doprava bola riešená individualne, vlastnými automobilmi
Ubytovanie: spoločné, hotel v Louviére, 24,km od trate

Hodnotenie

Pretekárska trať

kanál s perfektne pripraveným prístupom a brehom, hĺbka vody od 3,5 do 5m s premenlivým prúdením, na niekoľkých miestach s veľmi rozbitým dnom, breh vykladaný kameňom až ku dnu kanála. Značným problémom boli prechádzajúce nákladné lode, totálne víriace celý kanál.

Lovené ryby

plotice od 50 do 500 gr, pleskáč vysoký do 2 kg, býčko, belička, náhodne kapor

Tréningy

prvé dni tréningov sme venovali lovu plotíc a pleskáčov, skúšanie čohokoľvek naprosto rušili prechádzajúce lode. Vždy po 10 min od úvodného vnadenia remorkér totálne premiešal vodu a bolo po skúšaní. Potom pre istotu ešte dva razy za tréning. Napriek tomu nám plotice a pleskáče na rozdiel od troch družstiev, ktoré si pre info v konečnom poradí poradí podelili prvé tri priečky, nešli, začali sme prepočítavať a skúšať loviť pod brehom a na krátku deličku býčky a malé plotičky a pleskáčiky. Prepočty ukázali na priemernú hmotnosť, ktorú sme predpokladali na 3 až 5 miesto v podsektore, ako sa ukázalo vcelku správne.

Taktika na pretek

na 3,5m bič krmivo s trochou patentky a sekanej dendrobeny, na top set s jedným dielom dve rôzne miesta, najlepšie pri kameni či nerovnosti po tri guličky toho istého lievikom, na 12,5m čisté krmivo, na 13m čistá hlina s patentkou, kuklou a dendrobenou, všetko lievikom. Od začiatku zbierať býčky z biča, neskôr z krátkej deličky. Na plnú deličku prejsť len na pokyn brehu.

Krmivo a nástrahy

2 kg pleskáčové krmivo , 10 l tmavá riečna hlina, 0,5 l patentka, 0,5 l dendrobena, 0,5 mŕtve červy,0,5 l kukly, na chytanie po 0,25 l pinki a veľká patentka. Bez posilovačov.

Preteky

1. pretek

losovanie ako zakliate, na delenej trati štyri forhondové podsektory hovoria za všetko. Naša taktika loviť drobné ryby trocha eliminovala zlý los, hmotnosť okolo 3 kg, ktorá bola cieľom, sa ukázala výborne prepočítaná. Kto vydržal 4 hodiny ju aj dosiahol a mal očakávané umiestnenie. 13-te miesto, nič extra, ale ani na zahodenie. Viac ako inokedy sa prejavila naša slabina – breh.

2. pretek

nemenili sme taktiku, pretože neplávali lode, verili sme viac v plotice a pleskáčov. Dobré umiestnenia sme však dosiahli len tam, kde sme celý pretek lovili drobotinu na krátko. Trocha nešťastné bolo, že dvaja naši pretekári mali to isté miesto ako sme mali v sobotu, a tam boli býčkovia už značne preriedení, no čo, los je los. Aj po druhom preteku sme ostali na 13-om mieste, pekné umiestnenie, odpovedajúce zrejme aktuálnej forme a schopnosti tejto reprezentácie.

Celkové hodnotenie

celkové výsledok považujem za veľmi dobrý, kanálový lov plotíc určite nie je našou silnou stránkou vo všeobecnosti. Máme na lepšie, prípadne aj pódiové umiestnenie, musí nám troška priať aj športová šťastena, ako v každom športe.

Ako najväčšie plus tejto výpravy hodnotím okrem celkového výsledku prístup všetkých zúčastnených počas majstrovstiev, nasadenie a pracovitosť. Pre polovicu pretekárov bolo toto prvé vystúpenie v repre na seniorských MS, zvládli ho na výbornú. Vytvorili jednoliaty tím, ktorému nejde o nič iné len o výsledok. Umelo vyvolávané problémy a konflikty ostali doma, vzájomná otvorenosť a korektnosť pretekárov z rôznych domácich družstiev vytvorili super atmosféru, ktorú ja osobne považujem za základ akejkoľvek súťaže družstiev.

Nedá sa mi nespomenúť našu slabinu, zabezpečenie brehu počas tréningov s hlavne samotného preteku. Viac ako počet chýba kvalita, ktorá je rovnako dôležitá ako u samotného ptetekára. Narážame samozrejme na finančnú náročnosť a odbornosť ľudí, ochotných pracovať pre reprezentáciu.

Na záver chcem menom zúčastnených poďakovať Rade SRZ za možnosť vycestovať na tento šampionát a verím v ďalšiu úspešnú spoluprácu a kvalitnú reprezentáciu našej krajiny vo svete.

V Považskej Bystrici 03.10.2017
Spracoval: Peter Baránek