Správa reprezentačného trénera LRU – P z MS žien 2017

Termín konania: 21.8.2017 do 27.8.2017

Miesto konania: Szolnok – Hungaria

Zúčastnení:

 • Karol Petocz –Vedúci družstva
 • Galgan Jaroslav – Tréner
 • Pavelka Roman – Asistent trénera
 • Jančušková Eva
 • Petoczová Szandra
 • Cibulková Eva
 • Pavelková Mirka
 • Halušková Lucia
 • Kosmeľová Michaela

Účasť na MS v Szolnoku po vzájomnej dohode za účelom  podpory tímu prisľúbili a potvrdili aj Pethoová Erika, Pavelková Mira, Cibulka Ivan, Pavlovský Milan, Péceli János, Haluška František, Haluška Fedor, Pethoová Mária a Kosmeľ Miroslav.

Pred týmito majstrovstvami sveta sa družstvo žien zúčastnilo na dvoch trojdňových sústredeniach (v mesiaci máj a júl) za účelom zoznámenia sa s osádkou rýb, samotným miestom pretekov, a aby si odskúšali čo najúčinnejšie spôsoby lovu na danej lokalite. Sústredenia prebehli v celku úspešne a pretekárky získali potrebné vedomosti a zručnosti. Po absolvovaní týchto sústredení som ako štátny tréner ženskej reprezentácie určil po vzájomnej dohode a následnej akceptácii každou pretekárkou, pravidlá reprezentácie a určil priebeh tréningov pred konaním samotných pretekov.

V stručnosti pravidlá spočívali v týchto bodoch:

 • Za celý priebeh účasti na MS a stým späté úlohy zodpovedá štátny tréner
 • Za zúčtovanie poskytnutých prostriedkov od zväzu zodpovedá ten člen tímu ktorému boli pridelené v tomto prípade štátny tréner.
 • Za  dosiahnuté výsledky zodpovedá štátny tréner
 • Za nomináciu pretekárok na samotné majstrovstvá  zodpovedá štátny tréner a určí ju podľa schválenej koncepcie.
 • Za taktiku lovu zodpovedá štátny tréner, alebo ním vopred poverená osoba
 • Za prípravu krmiva a života zodpovedá štátny tréner alebo ním vopred poverené osoby
 • Za tréningový proces a prípravu zodpovedá štátny tréner alebo ním vopred poverená osoba.

Po vzájomnej dohode štátneho trénera a podporného tímu sa pre dievčatá pripravil tréningový plán a po jeho naplnení a vyhodnotení sa určí následne taktika a spôsob lovu pre súťažné dni. Po každom tréningu sa ešte na mieste lovu vyhodnotí príslušný deň a určí taktika a spôsob lovu na nasledujúci deň pre tú ktorú pretekárku. Potom majú dievčatá voľný program s tým, že podporný tím pripraví všetko potrebné na nasledujúci deň. Vyhodnotenia jednotlivých dní na mieste lovu hneď po tréningu sa zúčastnia pretekárky a podporný tím v zložení:

 1. všetky pretekárky
 2. štátny tréner – zodpovedný za celý priebeh MS
 3. Pavelka Roman – zodpovedný za komunikáciu smerom k riadiacemu orgánu a zodpovedný za prípravu krmiva počas MS.
 4. Galgan Jaro – zodpovedný za spôsob a techniku lovu reprezentačného družstva počas MS
 5. Cibulka Ivan – zodpovedný za udržiavanie a prácu so živou nástrahou počas MS
 6. Pécsely János – zodpovedný za prípravu hliny počas MS

Moja predstava tréningov po skúsenostiach získaných priamo z miesta pretekov počas sústredení a doporučených cenných rád spočívala v nasledovnom režime tréningov.

Pondelok:

Pretekárky A,B,C,D,E,F sa zoznámia s pretekárskou traťou a odskúšajú si ľubovoľný spôsob lovu ktorý sa im pozdáva.

Utorok:

Pretekárky A, D vážený tréning / spôsob lovu delička – pleskáč, karas

Pretekárky B, E vážený tréning / spôsob lovu krátke biče – belica

Pretekárky C, F vážený tréning /spôsob lovu 8m.bič – sumček

Streda:

Pretekárky B, E vážený tréning / spôsob lovu delička – pleskáč, karas

Pretekárky C, F vážený tréning / spôsob lovu krátke biče – belica

Pretekárky A, D vážený tréning / spôsob lovu 8m.bič – sumček

Štvrtok:

Pretekárky C, F vážený tréning / spôsob lovu delička – pleskáč, karas

Pretekárky A, D vážený tréning /spôsob lovu krátke biče – belica

Pretekárky B, E vážený tréning / spôsob lovu 8m.bič – sumček

Piatok:

V piatok – povinný deň tréningu dievčatá už chytajú na ten spôsob lovu ktorý im sedel najlepšie počas predchádzajúcich dní, aby si doladili taktiku a spôsob odlovu rýb. Dosiahnuté výsledky, spôsob lovu a taktika musí ostať v našom družstve a majú nám napomôcť počas súťažných dní. Je to naše know–how.

Sobota:

Taktiku a spôsob lovu určí štátny tréner a ním poverený asistent na základe výsledkov z tréningového procesu po vzájomnej dohode s pretekárkami. Nasadenie pretekárok určí štátny tréner po vzájomnej dohode s pretekárkami.

Nedeľa:

Na nedeľňajšie zápolenie reprezentantka, ktorá nesúťažila v sobotu, po vzájomnej dohode vystrieda najslabšiu pretekárku zo soboty.


Takto pripravený a nachystaný sme v nedeľu každý z nás docestovali individuálne do mestečka Torokszenmiklós, vzdialeného iba 15 km od miesta konania majstrovstiev a na prvej spoločnej porade sme sa dohodli že sa budeme riadiť pripraveným tréningovým plánom t.j. že na pondelkovom tréningu si každá pretekárka môže zvoliť vlastnú stratégiu. V pondelok sa po kapitánskej porade, ktorá sa vykonávala vždy na mieste tréningu hneď po ukončení tréningu ucelil názor, že je potrebné držať sa pripraveného plánu a dievčatá rolovať podľa uvedenej stratégie – Krátke biče dve pretekárky, dlhé biče dve pretekárky a odkladačka dve pretekárky stým, že každá z dvojičky mala namiešané iné krmivo. Túto taktiku sme prevádzali v utorok, stredu a vo štvrtok. Dievčatá si odskúšali možné spôsoby a techniky lovu a na piatok, posledný deň tréningu bolo už na 100% jasné že lovnou rybou bude sumček americký s priemernou váhou 24 gramov. Ako bonus sa sem tam ukázal pleskáč alebo karas, ale objavili sa veľmi sporadicky a nedalo sa zakladať na ich odchytávaní. Najúčinnejším spôsobom lovu sumčeka amerického boli biče o dĺžke 7m – 8m.  Samotný systém tvorili tužkové plaváky o gramáži 3g – 4g, krátke desaťcentimetrové nádväzce o hrúbke 0,12 mm a háčiky typu gamakatsu 1050N o veľkosti 12 – 14. Olovká bolo potrebné stiahnuť do kopy, aby sa čím skôr nástraha vedela dostať 2 – 4cm nad dno lovného miesta. Ako nástraha najlepšie fungovali utopené biele kostné červy. Kto chcel dobre obstáť v samotných pretekoch musel počas štvorhodinového pretekania chytiť minimálne každú minútu jedného sumčeka, čo v konečnom zúčtovaní bolo 240 až 300 kusov sumčekov o celkovej váhe 5500 – 6500 gramov. Za každým nahodením systému bolo potrebné hneď hodiť na lovné miesto aj guličku krmiva, pretože len tak sa dali sumčeky odchytávať horeuvedeným tempom. V piatok po poslednom tréningu sa určilo, že  keď to počasie umožní, najlepšia a najrýchlejšia metóda lovu budú dlhšie biče.

Preteky

Sobota 1. kolo 26.8.2017

Losovanie – Eva Cibulková D sektor, Miroslava Pavelková ml C sektor, Kosmeľová Miška  E sektor, Eva Jančošková B sektor, Sandra Petoczova A sektor.

Na úvod sobotňajšieho preteku sme sa rozhodli pripraviť  si lovné miesto na sumčeky, ktoré bolo vytvorené na plnú dĺžku  7-8 metrového biča a vyhádzali cca 10 gulí s krmivom, utopenými kostnými červami a nastrihanými dendrobénami. Druhé lovné miesto sme si vytvorili vo vzdialenosti cca 1,5 až 2 metre pred prvým lovným miestom, na ktoré sme nakŕmili košíkom hlavne patenky s hlinou. Ako sa ukázalo aj počas pretekov nikde na celej trati táto taktika zameraná na lov pleskáčov a karasov veľmi nefungovala a družstvá, ktoré sa na to zamerali počas preteku dopadli neslávne. Dievčatá v sobotu obstáli nasledovne. Sandra Petoczová v sektore A umiestnenie 5. mieste, Eva Jančušková v sektore B umiestnenie 8. miesto, Mirka Pavelková v sektore C umiestnenie 11., 5. najlepšie dosiahnuté umiestnenie z našich pretekárok v sobotu Evka Cibulková v D sektore krásne umiestnenie 3., a náš nováčik na Majstrovstvách sveta Miška Kosmeľová umiestnenie 11. v sektore E. Po prvom dni sme boli priebežne na 7. mieste v družstvách zo 17 zúčastnených družstiev so súčtom umiestnení 38,5 boda. Na tretie domáce Maďarky sme strácali iba 9 bodov. Rád by som poukázal na náročnosť a vyrovnanosť pretekov. Podložím to tou skutočnosťou, že ani jedno súťažné družstvo zo 17–ich nemalo získané len jednočíselné umiestnenia a tak získané umiestnenia našich dievčat 3, 5, 8, 11, 11 nás radilo na priebežné pekné siedme miesto.

 

Nedeľa  2. kolo  27.8.2017

Losovanie – Eva Cibulková  sektor A, Sandra Petocová sektor B, Halušková Lucia sektor C, Mirka Pavelková sektor  D, Eva Jančošková sektor E

Veľmi sme taktiku oproti sobote meniť nechceli. Zmenili sme ju len v tom, že sme zakŕmili len na jedno kŕmne miesto s dôrazom na to aby počas celého štvorhodinového preteku mali naše pretekárky dostatok krmiva na prikrmovanie. Na úvod nedeľného preteku sme sa rozhodli pripraviť si lovné miesto na sumčeky, ktoré bolo vytvorené na plnú dĺžku 7-8 metrového biča a vyhádzali cca 10 gulí s krmivom a utopenými kostnými červami a nastrihanými dandrobénami. Táto vzdialenosť sa dala odchytať aj 11m deličkou. V nedeľu bolo takmer bezvetrie, čo sa prejavilo aj v spôsobe lovu. Viaceré pretekárky sa zamerali odchytávať sumčeky práve dlhými bičmi, čo sa javilo ako najrýchlejší spôsob lovu. Tá pretekárka, ktorá mala natrénovaný spôsob lovu dlhými bičmi a za každým nahodením systému hodila aj guličku na prikŕmenie, tak tam mala sumčeka na položenú. Tie pretekárky, ktoré venovali čas aj na chytanie iných druhov rýb spravidla pohoreli, alebo už nevedeli dohnať tie pretekárky, ktoré sa od začiatku pretekov zamerali chytať sumčeka amerického a nechceli riskovať stratu času a vypadnúť z tempa. Tempo jeden a viac sumčekov za minútu platilo aj v nedeľu. Naše pretekárky v nedeľu dosiahli nasledujúce umiestnenia: Evka Cibulková v sektore A umiestnenie 4 s počtom chytených rýb 273 kusov o celkovej váhe 6318 gramov,  Szandra Petoczová v sektore B umiestnenie 1 s počtom chytených rýb 289 o celkovej hmotnosti 6.600 gramov. Halušková Lucia v sektore C umiestnenie 9 s počtom chytených rýb 215 kusov o celkovej váhe 4.876 gramov, Mirka Pavelková v sektore D umiestnenie 12, a nakoniec Evka Jančušková v E sektore umiestnenie 16. Celkovo sme dosiahli v nedeľu súčet umiestnení 42, čo nám zabezpečilo celkové 7 miesto v družstvách na 24. majstrovstvách sveta žien. Za zmienku stojí aj umiestnenie našich žien aj v súťaži jednotlivcov, kde Szandra Petoczová s celkovým súčtom umiestnení 6 získala krásne desiate miesto a Evka Cibulková s celkovým súčtom umiestnení 7 získala krásne trináste miesto spomedzi 90 žien.

Záverom mojej krátkej správy z účasti našich pretekárok na 24. majstrovstvách sveta žien by som chcel v prvom rade poďakovať každej reprezentantke za vzornú reprezentáciu Slovenska, za dosiahnuté výsledky a vynaložené úsilie. Som nesmierne potešený, že do reprezentačného tímu žien sa prebojovali a obstáli aj nové mladé súťaživé tváre, ktoré sa nestratili ani medzi ostrieľanými pretekárkami zo zahraničia a svojou účasťou na týchto majstrovstvách získali cenné skúsenosti, ktoré ich v budúcnosti posunú na vyššie méty. Obzvlášť by som sa chcel poďakovať aj podpornému tímu, ktorý sprevádzal a maximálnou mierou pomáhal našim dievčatám dosiahnuť tento výsledok. Nezabúdam vo svojej správe poďakovať aj sponzorom, ktorí finančne a materiálne prispeli k tomu aby sme sa vôbec vedeli zúčastniť tohto zápolenia.

Verím že práca s dievčatami, ich podpora a vlastná usilovnosť do budúcna ešte viac zviditeľní naše malé Slovensko a zvýši záujem zápolenia na Slovenskej a celosvetovej úrovni aj medzi ženským pohlavím.

 

Spracoval: Karol Petocz