Správa z Majstrovstiev sveta klubov Saint Quentin, Francúzsko 2017

Pretekov sa zúčastnilo samofinancovaním ( okrem štartovného ) 6 pretekárov pod hlavičkou MO SRZ Levice na základe výsledkov prvej ligy v plavanej za rok 2016. Reprezentačné družstvo tvorili pretekári Lukáš Kondík, Radoslav Rolík, Michal Olejňák, Marián Rybnikár, Roman Pavelka ml. a Roman Pavelka st.. Ako pomocníci na brehu s nami pricestovali pán Tibor Kraus a Mirka Pavelková st..

Preteky sa konali na kanáli vo francúzskom meste Saint Quentin s malou obsákou hlavne malých rýb ako boli belice, plotičky, pleskáčiky, ostriežiky a hrebenačky. Spôsob a technika lovu aký sa tam používal sa u nás nedá nikde natrénovať a tak sme mali iba 5 dní tréningov na to aby sme podali čo najlepší výkon. Postupne zo dňa na deň sme dolaďovali spôsob a techniku lovu týchto rybičiek. Mali sme k dispozícii všetko čo bolo treba a tak sa nám darilo zo dňa na deň v rámci možností zdokonalovať náš lov. Trať bola postavená na úseku dlhom až 20km. Dva sektori boli priamo v meste, dva na konci mesta a jeden sektor bol vzdialený 15km od mesta. Každý tento úsek bol niečim špecifický a hlavne boli tieto tri zóny veľmi rozdielne. V prvý deň bol ako náhradník Roman Pavelka ml.. Najviac sa darilo Lukášovi Kondíkovi, ktorý vyhral svoj sektor a Romanovi Pavelkovi st., ktorý bol ôsmy vo svojom sektore v konkurencii 24 pretekárov, Michal Olejňák 9, Rado Rolík 11 a Marián Rybnikár 17 miesto a priebežne sme sa umiestnili na ôsmom mieste. Na druhý deň sme nestriedali nakoľko sa Roman Pavelka ml. chopil svojej úlohy brehára na jednotku a bol veľkou pomocou. Po stanovenej taktike sme druhý deň zahrali v sektoroch umiestnenia 4, 12, 16, 17 a 24 vďaka čomu sme klesli na celkové 11 miesto v konkurencii 24 družstiev. Druhý pretek v nedeľu nám vôbec nedopadol podľa našich predstáv a najväčšiu príčinu na tom malo počasie, ktoré v ten deň prišlo a veľmi ťažko sme sa s ním vyrovnávali. Všetci pretekári odviedli obrovský kus práce spolu s osobami na brehu Roman Pavelka ml., Mirka Pavelková st. a Tibor Kraus.

Ďakujeme touto cestou SRZ Rada Žilina a MO SRZ Levice za finančnú podporu a možnosť vycestovať na tento šampionát. Na záver skladám poklonu a poďakovanie všetkým, ktorí sa týchto majstrovstiev zúčastnili a ktorí nám prišli pomôcť k dobrému výsledku.

 

Roman Pavelka st.

člen výpravy