Úprava ATP 2016 ( LRU – P ) seniory na základe verejného, užšieho zasadnutia sekcie

Do hodnotenia ATP pre rok 2016 budú započítavané všetky preteky z termínového kalendára ( aj postupové súťaže + MSR ) ktoré sa uskutočnia v termíne od 1.4 do 30.10.2016 za nižšie uvedených podmienok:
1. jednotlivé preteky sa nebudú termínovo prekrývať s inými pretekmi v rámci celej SR
2. aby bol pretek bodovaný, musí sa ho zúčastniť min. 20 pretekárov ( ak sa zúčastní pretekárov menej, pretek sa do ATP nezapočítava )
3.organizátor preteku je povinný min. 21 dní pred samotným pretekom vypracovať, resp. zverejniť na FB propozície v zmysle pravidiel CIPS, ak tak neučiní, pretek sa škrtá zo zoznamu ATP
4. organizátor preteku je povinný maximálne do 3 dní doručiť výsledky za účelom spracovania adminovi p. Mindákovi v kópii vedúcej sekcie, p. Pavelkovej na mail: pavelkovamirka@gmail.com
5. hodnotenie, resp. škrtanie pretekov ostáva v nezmenenej forme z roku 2015
6. potvrdený, kompletný termínový kalendár bude zverejnený do 28.2.2016
7. Hodnotenie ATP seniori pre rok 2016
Do bodovania ATP pre rok 2016 sa budú započítavať :
1, Majstrovstvá Slovenskej republiky
2, Postupové súťaže ( 1.liga , 2.liga a divízia)
3,Pohárové preteky z termínového kalendára zaradené do ATP
Bodovanie, výpočet :
– Majstrovstvá republiky a 1.liga – počet účastníkov + umiestnenie deleno počet účastníkov mínus 0,1
– 2.liga , divízia a pohárové preteky ATP – počet účastníkov + umiestnenie deleno počet účastníkov (ako v roku 2015)

Vypracoval: Vladimír Mičjan
Dátum: 15.2.2016

  ATP 2016