ZMENA 2. liga LRU -P JARNÉ KOLO

Vážení vedúci družstiev 2. ligy LRU-PLÁVANÁ,

na základe nižšie uvedenej žiadosti organizátora jarného kola 2. ligy LRU-P, SRZ MO Veľký Krtíš, sa prekladá jarné kolo do HUMENNÉHO s tým, že jesenné kolo sa bude konať vo Veľkom Krtíši.

 

SRZ MO Veľký Krtíš žiada o preloženie resp. o výmenu konania 2. ligy LRU-P z jarného kola na jesenné kolo, ktoré bolo stanovené na 31.5.-2.6.2019 na Ipli nad vzdúvadlom v katastri obce Kosihy Nad Ipľom. Z dôvodu otvorenej hrádze-vzdúvadla, podmienené poveternostnými podmienkami t. j. suchým a chladným počasím sa aj po zastavení hrádze ryba nevrátila do hlbšej vody ale je v plytkých partiách nad prítokom, kde je ešte stále v trení. O čom svedčia aj naše postrehy, kde jasne vidieť pohyb rýb iba v plytkej vode ako aj viac násobné tréningy našich domácich aj pretekárov z iných 2-ligových družstiev, ktorí do uvedenej lokality prišli za účelom tréningu, kde sa okrem 2ks belíc nechytila vôbec žiadna ryba, teda aj po celodennom rybolove boli pretekári úplne bez záberu. Keďže ako organizácia nemáme k dispozícii inú pret. Trať, ktorá by spĺňala podmienky z pohľadu regulárnosti atď. a nechceme, aby pretekári boli na pretekoch bez ryby, sme nútení pristúpiť k výmene pretekárskej trate so SRZ MsO Humenné, ktoré je ochotné namiesto jesenného kola uskutočniť preteky na jar, t. j.  v termíne 31.5.-2.6.2019, nemajú problém s výmenou s našou organizáciou, potvrdil nám to aj pán Dušan Šanta. Boli by sme teda veľmi radi keby jesenné kolo mohla uskutočniť naša organizácia SRZ MO  Veľký Krtíš na pretekárskej trati v Kosihách nad Ipľom v pôvodne určenom termíne jesenného kola t. j. 13.-15.9.2019, ak nám to bude umožnené a schválené sekciou športovej činnosti.

Za pochopenie a kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.

S pozdravom poverení zástupcovia, pretekári SRZ MO Veľký Krtíš,

Róbert Repa a Jaroslav Kanász