Propozície LRU-mucha 2016

Majstrovstvá SR seniorov v LRU-mucha

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Liptovský Hrádok
Termín konania: 20. augusta – 21. augusta 2016
Miesto konania: rieka Váh revír č. 3-4730-4-1
  rieka Belá revír č. 3-0040-4-4
Propozície:   Propozície Majstrovstvá SR seniorov v LRU-mucha