Propozície ŠTUPLÍK CUP 2015

Seriál pretekov ŠTUPLÍK CUP vznikol z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže ktoré chcú začať svoju pretekársku činnosť v plávanej. Myslíme si, že uvedený typ pretekov časom pomôže zvýšiť počet a kvalitu pretekárov v ligových súťažiach SRZ a konkurenciu v reprezentačných družstvách mládeže.

2. kolo

 Propozície Šťuplík cup 2015  2. kolo

Organizátori:

DRK JAROSLAVA HELERA

SEKCIA LRU-P  pri Rade SRZ , Žilina

SRZ MsO Hlohovec

ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉ­ HO RYBOLOVU

Termín konania :      21.6.2015

 Miesto konania :        revír číslo 2-2820-1-1 Zelenice

 

Prihlášky:  Uzávierka prihlášok – 10 dní pred pretekmi! (mailom na adresu: heler@topvideo.sk)
V prípade že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora mailom.     

Mapa s vyznačením príjazdu k trati bude zaslaná všetkým prihláseným pretekárom.

 

1. kolo

 Propozície – Štuplík Cup 2015 1. kolo


Organizátori:

DRK JAROSLAVA HELERA

SEKCIA LRU-P  pri Rade SRZ , Žilina

SRZ MsO Nové Mesto nad Váhom

ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉ­ HO RYBOLOVU

 Termín konania :      10.5.2015

 

Miesto konania :        revír číslo 2-5590-1-1 Zelená Voda

 

Prihlášky:  mailom na adresu: heler@topvideo.sk
V prípade že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora mailom.