Pozvánka výročné zasadnutie ROZHODCOV a školenie 2018

POZVÁNKA

Vážení športový rybári,

v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2018 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina dňa:

10. februára 2018 o 10:00

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení výročného zasadnutia v roku 2017
  3. Vyhodnotenie práce komisie rozhodcov v roku 2017
  4. Informácie z výročných zasadnutí sekcii P, M, PR, F a RT
  5. Plán práce na rok 2018
  6. Rôzne
  7. Školenie rozhodcov (cca od 12:00)

  Ing. Ľuboš Javor, v. r.

                                                                                              tajomník