Plán práce KR pre rok 2018

 

1./ Zúčastniť sa na výročných zasadnutí jednotlivých sekcií

     Termín: január  2018                                                                                             Z: KR

 

2./ Pripraviť výročné zasadnutie KR

Navrhnúť nasadenie rozhodcov do TK

    Termín: február  2018                                                                                             Z: KR

 

3./ Vykonať školenia rozhodcov v Trnave a v Košiciach

Termín: marec, apríl  2018                                                                                      Z: KR

 

4./ Podielať sa na príprave Predpisov pre športovú činnosť Slovenského zväzu športového

     rybolovu /SZŠR/   

     Termín: podľa potreby                                                                                           Z: KR

 

5./ Kontrola spracovania výsledkov z jednotlivých pretekov.

Termín: ihneď po obdržaní výsledkovej listiny                                                   Z: KR

  

6./ Zabezpečiť dodatočné delegovanie rozhodcov z dôvodov zmeny termínu a miesta konania

pretekov

     Termín: podľa potreby                                                                                            Z: KR                                                                                                     

 

7./ V priebehu roka 2018 uskutočňovať zasadnutia komisie rozhodcov, podľa potrieb odboru

Športovej činnosti, avšak minimálne 4 x ročne

      Termín: priebežne počas roka 2018                                                                       Z: KR


PLÁN ZASADNUTIA KR

 Február 2018 program:

 1. Vyhodnotenie pripomienok z výročných schôdzí jednotlivých sekcií
 2. Príprava výročného zasadnutia komisie rozhodcov
 3. Príprava termínového kalendára 2018
 4. Príprava školenia rozhodcov
 5. Rôzne

 Apríl 2018 program: 

 1. Vyhodnotenie školenia rozhodcov
 2. Ukončenie nasadenia rozhodcov podľa termínového kalendára pre rok 2018
 3. Príprava Predpisov pre športovú činnosť Slovenského zväzu športového rybolovu
 4. Rôzne

Júl 2018  program:

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Vyhodnotenie jarných kôl dlhodobých súťaží.
 3. Príprava materiálu do správy o činnosti KR za 1. polrok
 4. Rôzne

Október 2018 program:

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení.
 2. Vyhodnotenie jesenných kôl súťaži a roka 2018
 3. Príprava materiálov do správy o činnosti KR za rok 2018
 4. Rôzne

 December 2018 program:

 1. Kontrola uznesení.
 2. Príprava plánu práce pre rok 2019
 3. Čerpanie rozpočtu v roku 2018
 4. Príprava rozpočtu pre rok 2019
 5. Vyhodnotenie činnosti KR za rok 2018
 6. Rôzne