Pozvánka na školenie rozhodcov

POZVÁNKA

Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2017 nasledovne:

  1.   4. marca 2017 (sobota) o 10:00 hod. v zasadačke Rybárskeho domu v Trnave, Vajanského č. 23
  2.   18. marca 2017 (sobota) o 10:00 hod. v zasadačke Rybárskeho domu v Ružomberku, Fullova č. 2

Žiadame rozhodcov, aby pri školení predložili k potvrdeniu svoje rozhodcovské preukazy. Školenie bude prebiehať približne do 14:00 hod.

 

V prípade záujmu o školenie nových rozhodcov na východnom Slovensku je možné školenie vykonať počas konania Majstrovstiev SR v LRU plávaná v Košiciach dňa 30.6.2017. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť vedúcej komisie rozhodcov, pani Hupkovej na e-mailovú adresu gabika@aquarium.sk do 31.5.2017.

 

S pozdravom,

                                                                                     Ing. Ľuboš Javor

                                                                                            tajomník


Pozvánka na školenie rozhodcov 2017