Slovenský zväz športového rybolovu, kontakt – funkcionári

Meno, funkcia Telefónne číslo E-mail
ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA
PhDr. Jaroslav SÁMELA
prezident SZŠR, člen VV SZŠR
+421 911 655 655 prezidentszsr@gmail.com
Mária SPRUŠANSKÁ
tajomník SZŠR
+421 918 711 548 srzosc@gmail.com
SEKRETARIÁT SZŠR
Adrianna WEISMANNOVÁ
sekretariát SZŠR
 +421 905 351 645 sekretariatszsr@gmail.com
ŠPORTOVÝ ODBOR
LRU – PLÁVANÁ
Ľuboš KRUPIČKA
predseda odboru, člen VV SZŠR
+421 905 313 321 lkrupicka@centrum.sk
ŠPORTOVÝ ODBOR
LRU – MUCHA
Ing. Michal LEIBICZER
predseda odboru, člen VV SZŠR
+421 915 997 760 michalleibiczer@gmail.com
ŠPORTOVÝ ODBOR
LRU – PRÍVLAČ
PhDr. Jaroslav SÁMELA
predseda odboru, člen VV SZŠR
+421 911 655 655 vajak@vajak.sk
ŠPORTOVÝ ODBOR
RYBOLOVNÁ TECHNIKA
Pavol KONKOĽ
predseda odboru, člen VV SZŠR
+421 905 352 585 pkfishingtackle@orangemail.sk
ŠPORTOVÝ ODBOR
LRU – FEEDER
Ján LANTAJ
predseda odboru, člen VV SZŠR
+421 917 324 796 lantajj@gmail.com
KOMISIA ROZHODCOV A
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Gabriela HUPKOVÁ
predseda komisie, člen VV SZŠR
+421 918 530 999 gabika@aquarium.sk
KONTROLNÁ KOMISIA
Mgr. Lukáš SVETLÍK
predseda komisie
+421 915 922 915 svatoo@gmail.com