Zlatý Blyskáč RT- propozície 2015

Podľa Plánu športovej činnosti na rok 2015 MsO SRZ Liptovský Mikuláš v spolupráci s Odborom športovej činnosti SRZ Rada Žilina usporiada celoslovenské kolo súťaže mladých rybárov  Zlatý blyskáč.

 Propozície – Zlatý blyskáč 2015 celoslovenské kolo

Termín konania:       17. – 20. september 2015

Miesto konania:        Liptovský Mikuláš – Bobrovec

 

Prihlásené súťažné družstvá:

  1. MsO SRZ Liptovský Mikuláš
  2. MsO SRZ Košice
  3. MsO SRZ Zvolen
  4. MsO SRZ Považská Bystrica
  5. MsO SRZ Zlaté Moravce
  6. MsO SRZ Bratislava V
  7. MsO SRZ Piešťany