Archív značiek: amur

4-3330-1-1 VD Domaša – Obľúbený amur do Domaše

Po dvoch dodávkach dvojročného kapra rybničného zo stredísk SRZ Brzotín a Uzovská Panica o celkovej hmotnosti 7 600 kg bol dňa 20.10.2016 do VN Domaša vysadený dvojročný amur biely o priemernej kusovej hmotnosti 300 g  s celkovou  hmotnosťou 650 kg. Násada bola dodaná z výrobného strediska SRZ v Košarovciach. Ryba bola vysadená pri Novej Kelči.


Nakládka násady amura na stredisku v Košarovciach

Nakládka násady amura na stredisku v Košarovciach