Archív značiek: biely potok

Biely Potok ponúka štandardnú rybu

Kritické hlasy v posledných rokoch zo strany niektorých rybárskych organizácii na kvalitu dodávanej násady lososovitých rýb zo pstruhového strediska Biely Potok patriaceho a.s. Slovryb boli dôvodom nato, aby vedenie tejto akciovky pozvalo začiatkom augusta v rámci „Dňa otvorených dverí“ pracovníkov Sekretariátu Rady SRZ Žilina zodpovedných za zarybňovanie rybárskych revírov a vedúcich stredísk SRZ na ktorých sa produkujú násady lososovitých druhov rýb, aby prítomným ukázali bez akéhokoľvek utajovania technológiu chovu pstruha dúhového, pstruha potočného a lipňa tymianového.
Prítomní sa mohli presvedčiť, že toto najväčšie stredisko podobného druhu na Slovensku produkuje ryby pomocou tých najmodernejších technológii a spĺňa všetky predpoklady pre produkciu zdravej, životaschopnej násady rýb. Preto nie je namieste kritika zo strany odberateľov rybích násad.
Sprievodca strediskom, jeden z najskúsenejších chovateľov lososovitých rýb Ing. Štefan Janček ukázal odchov nižších vekových kategórií pstruha dúhového, pstruha potočného a lipňa. Toho mimochodom majú v niekoľkých dĺžkových kategóriách pripravených na expedíciu 600 tisíc kusov. Bez problémov by mali pokryť požiadavky ZO SRZ na 250 tisíc kusov lipňa. Podľa slov Ing. Jančeka s expedíciou začnú v polovici augusta a sú schopní lipňa podržať na svojom zariadení maximálne do 15. septembra. Lipeň nie je kŕmený iba granulami, ako si to rybári myslia, ale granulovaná potrava je kombinovaná s prirodzenou potravou. Ak sa rybka vysadí do vhodných podmienok a počasie je prajné začína potravu brať okamžite.
V budove liahne sme mali možnosť vidieť desaťtisíce kusov pekného lipňa v žľaboch a vo veľkých plastových bazénoch.
Nad liahňou stojí najnovšia akvizícia strediska, chovný rybník pre chov generačného lipňa tymianového. V rybníku ho majú dobre zabezpečeného pred akýmkoľvek narušiteľom zo živočíšnej ríše niekoľko stoviek kusov.
Názory na správny čas vysadzovania a veľkosť násady lipňa sa aj na tomto stretnutí rôznili, ale nakoniec sa mnohí z prítomných zhodli, že by to mohla byť na jar násada staršia ako rok, jednoročná násada lipňa v klasickom ročnom období august – september, tak ako doposiaľ, ale aj rýchlený plôdik lipňa, ktorý by sa mohol vysadzovať do vhodných prítokov väčších lipňových revírov, tak ako to v tomto roku odskúšavajú rybári v Orlove.
Tak ako na zarybňovacej komisii konanej dňa 18.júla, tak aj tu sa konštatovalo, že ZO SRZ , až na malé výnimky nevyužívajú produkčný potenciál svojich chovných potokov pre odchov pstruha potočného.


Stretnutie pod vedením p. Ing. Jančeka

Stretnutie pod vedením p. Ing. Jančeka

Sádka so pstruhom dúhovým

Sádka so pstruhom dúhovým

Násada lipňa tymiánového na žľaboch

Násada lipňa tymiánového na žľaboch

Rybník s generačnými lipňami

Rybník s generačnými lipňami