Archív značiek: Brzotín

Šťuka a kapor z Brzotína

Stredisko  SRZ  Brzotín   v tomto  roku   vyprodukovalo  rekordných 1070 kg jednoročnej  šťuky.  Šiestim   rybárskym  organizáciám vo  Východoslovenskej oblasti bolo  dodaných  v rámci  fondu  ichtyológa  410 kg  tejto  žiadanej  násady.

Nakládka  šťuky z  „kocky“  na  stredisku  Brzotín  pre  Miestne  organizácie SRZ Poprad  a Svit  dňa 2. novembra 2015.

Okrem  toho  sa  z  tohto  strediska  odviezlo  na VN Liptovská   Mara  3400 kg  dvojročného  kapra  rybničného.