Archív značiek: chyť a pusť

Odlov sumca na revíroch „Chyť a pusť“ je možný

Našim  rybárskym  organizáciám  robí  veľké problémy neželaná  osádka  sumca veľkého   v malých vodných nádržiach,  ale  aj na väčších revíroch.    Ak sumec  nájde  v novom prostredí   vhodné podmienky  na rozmnožovanie, čo  je takmer vždy  isté pravidlo,  beda ostatným  druhom rýb.

Je problém  sumca  odloviť   v revíroch  so štandardným  spôsobom lovu,  lebo jeho úlovok je skôr  vecou náhody,   ale  na revíroch v režime „chyť a pusť“  je to nemožné, resp.  bolo to nemožné.

Potom, čo ministerstvo životného prostredia  na základe  žiadosti Rady SRZ Žilina,  ktorej  predchádzala žiadosť MsO SRZ v Košiciach  zmenilo  účel využitia rybárskeho revíru  č. 4-2700-1-4  Štrkovisko Krásna nad Hornádom  z účelu „bez privlastnenia si úlovku“   na účel  „lovný“  na dni 08. – 09.07.2015,  t.j.  48 hodín   za   taxatívneho dodržania   podmienok určených ministerstvom,  tak  v uvedených dňoch  prebehol   odlov tohto druhu ryby a celkom úspešne.

Desať  špecializovaných  sumčiarskych tímov MsO SRZ Košice  ulovilo  29 kusov  sumca  o veľkosti nad  minimálnu lovnú mieru,  aj napriek   extrémnym   podmienkam,  keď  najprv teplota  ovzdušia   dosahovala  36 – 37 °C ,  ktorú  následne  vystriedala zmena tlaku a s ňou veterná smršť a prívalový dážď.   Veľkosť   najväčších  ulovených sumcov sa pohybovala  okolo 160 cm.

Odlov sumca na revíroch "Chyť a pusť" je možný

Našim  rybárskym  organizáciám  robí  veľké problémy neželaná  osádka  sumca veľkého   v malých vodných nádržiach,  ale  aj na väčších revíroch.    Ak sumec  nájde  v novom prostredí   vhodné podmienky  na rozmnožovanie, čo  je takmer vždy  isté pravidlo,  beda ostatným  druhom rýb.
Je problém  sumca  odloviť   v revíroch  so štandardným  spôsobom lovu,  lebo jeho úlovok je skôr  vecou náhody,   ale  na revíroch v režime „chyť a pusť“  je to nemožné, resp.  bolo to nemožné.
Potom, čo ministerstvo životného prostredia  na základe  žiadosti Rady SRZ Žilina,  ktorej  predchádzala žiadosť MsO SRZ v Košiciach  zmenilo  účel využitia rybárskeho revíru  č. 4-2700-1-4  Štrkovisko Krásna nad Hornádom  z účelu „bez privlastnenia si úlovku“   na účel  „lovný“  na dni 08. – 09.07.2015,  t.j.  48 hodín   za   taxatívneho dodržania   podmienok určených ministerstvom,  tak  v uvedených dňoch  prebehol   odlov tohto druhu ryby a celkom úspešne.
Desať  špecializovaných  sumčiarskych tímov MsO SRZ Košice  ulovilo  29 kusov  sumca  o veľkosti nad  minimálnu lovnú mieru,  aj napriek   extrémnym   podmienkam,  keď  najprv teplota  ovzdušia   dosahovala  36 – 37 °C ,  ktorú  následne  vystriedala zmena tlaku a s ňou veterná smršť a prívalový dážď.   Veľkosť   najväčších  ulovených sumcov sa pohybovala  okolo 160 cm.

VN Palcmanská Maša – Dedinky

Číslo revíru:
4-3680-4-1

Charakter revíru:
pstruhový

Popis:
Vodná plocha nádrže (86 ha) od telesa hrádze po chatovú osadu Stratenská Píla pri križovatke Geravy – Zajfy. Hranica revíru je vyznačená obojstranne. Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a i. sa považuje za lov na položenú a plávanú. Vnadenie rýb akýmkoľvek spôsobom nie je povolené. Vo vzdialenosti 100m od hrádzového telesa VN platí celoročný zákaz rybolovu. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: pstruh potočný 35/x.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/vn-palcmanska-masa-dedinky

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Druhy rýb
Loví sa tu pstruh dúhový, pstruh potočný a jeho jazerná forma. Medzi menej časté úlovky patrí jalec, ostriež či plotica. Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných šťúk a lieňov. V posledných rokoch sa nádrž zarybňuje čoraz viac pôvodným pstruhom potočným. Hĺbka vodnej nádrže je maximálne 20 metrov.

Viac o VN Palcmanská Maša
VN Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na území Slovenského raja, vytvorená na hornom toku rieky Hnilec, v údolí pod južnými skalnatými zrázmi Geráv. Na jej brehoch vyrástli ubytovacie, športové a rekreačné zariadenia. Priamo na jazere sú umiestnené zariadenia rybného hospodárstva. Pri brehoch vodnej nádrže Palcmanská Maša vznikla v roku 1933 zlúčením obcí Imrichovce a Štefanovce obec Dedinky.
Účelom nádrže je akumulovanie vody pre zabezpečenie prívodu k vodnej elektrárni v Dobšinej, vyrovnanie prietokov Hnilca a rekreačné využitie. Okolie ponúka viaceré možnosti vyžitia, napríklad turistiku, cyklistiky, kúpanie, člnkovanie. V zimnom období zas lyžovanie. Na dosah je Dobšinská ľadová jaskyňa. Neďaleko sa nachádzajú Stratená (11 km), Dobšiná (13 km), Mlynky (7 km), cez Zejmarskú roklinu je prístup na Geravy a ďalej je možné pešou túrou dôjsť cez Sokoliu dolinu alebo Kyseľ na Kláštorisko alebo cez dolinu Bieleho potoka na Čingov (39 km).

VVN Bešeňová

Číslo revíru:
3-6040-4-4

Charakter revíru:
pstruhový, bez privlastnenia si úlovku – CHaP

Popis:
Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (193 ha) od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa VN L. Mara (vyznačenej tabulami) platí celoročný zákaz rybolovu. Lov rýb povolený výhradne z brehu. Zákaz používania plavidiel, vrátane bellyboatov. Upozorňujeme loviacich na nebezpečenstvo rýchlej zmeny výšky vodnej hladiny. Zákaz vjazdu motorovými vozidlami na všetky hrádzové opevnenia a na zátopové územie VVN

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/vvn-besenova

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

FOTO: autorom fotografií VVN Bešeňová je správca revíru Roman Gemzický

 

Popis rybárskeho revíru

Revír sa nachádza v krásnej scenérii Liptova. Je obkolesený z južnej strany Nízkymi Tatrami, zo západu Chočským pohorím a zo severu Roháčmi. Nakoľko sa jedná o revír s režimom „Chyť a pusť“ je tu väčšia pravdepodobnosť, že rybár si chytí svoju trofejnú rybu. Revír je vhodný pre tých, čo uprednostňujú zážitky od vody pred plným mrazákom.

Prístupové cesty

Prístup k revíru je v smere od Liptovského Mikuláša po ceste č. 18 na križovatke pri obci Ľubeľa odbočíme vpravo na obec Vlachy, cesta nás privedie na most ponad prívodný kanál za ktorým je obec Vlašky.

V smere od Ružomberka sa napojíme na privádzač na D1 a po 500 metroch odbočíme na cestu č. 18 a dostaneme sa na kruhový objazd. Tu sa napojíme na cestu č. 18 a odbočíme na Vlachy, alebo pôjdeme cez obec Bešeňová, dostaneme sa do obce Vlašky a po prejazde obce sa dostaneme na prívodný kanál.

Druhy rýb

Rybársky revír sa v súčasnosti zarybňuje už iba lososovitou rybou, hlavne pstruhom dúhovým a pstruhom potočným. Vyskytuje sa tu aj pôvodná rybia obsádka – šťuka, ostriež, zubáč veľkoústý, boleň dravý, kapor rybničný.

Najznámejšie lokality

Najznámejšie lokality sú ovplyvnené kolísaním hladiny, nakoľko Bešeňová je vyrovnávacia nádrž Liptovskej Mary. „Naj-lokalitami“ sú prívodný kanál, hrádza, zatopená stará cesta a stará železnica ako aj ústia potokov, ktoré sa vlievajú do vyrovnávacej nádrže – tzn. pri Kľačianke, Malatínke a Ľupčianke.

Úlovky

Keďže revír je v režime chyť a pusť nie je tu núdza o kapitálne úlovky hlavne pstruha dúhového, ktorého úlovky dosahujú až 80 cm, pstruha potočného ako aj pstruha jazerného.

 

Úlovky našich rybárov: