Výskyt značky: Dunaj

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Dunaj

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Dunaj

Všeobecné zásady pre lov rýb čereňom: Lov rýb čereňom je povolený v hraničnom úseku rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1709) pri obci Chľaba po (rkm 1850,2) pod VD Čunovo, v presne určených úsekoch rieky Dunaj vymedzených riečnymi kilometrami (rkm). Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, prívodnom kanáli VD, od vyústenia

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Názov revíru: Dunaj č. 2 a Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia Číslo revíru: 2-0490-1-1 a 2-0500-1-1 Účel a charakter: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina Popis revíru 2-0490-1-1 Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 po rkm 1810) pri obci Sap a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne

Dunaj č. 1

Názov revíru: Dunaj č. 1 Číslo revíru: 2-0480-1-1 Účel a charakter: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina Popis revíru Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia rieky Ipeľ /rkm 1708/ po ústie Vážskeho Dunaja /rkm 1766/ v Komárne, kde platia tieto ustanovenia: Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. V prípade lovu musí byť miesto po

Prístup k ramennej sústave na Dunaji

Dunaj č. 3 – stredná inundácia a Dunaj č. 3 – horná inundácia Informácia o prístupe k vode na rybárskych revíroch V súčasnosti územie v okolí daných revírov vlastnia príslušné urbariáty ( Rohovce, Kyselica, Bodíky, Šulany ) resp. Lesy SR – lesná správa Gabčíkovo, ktoré tu na základe vlastníckych práv inštalovali ( osadili ) rampy

Top