Archív značiek: Gôtovany-zátoka

Akcia „Čisté brehy“ – VVN Bešeňová a Gôtovany-zátoka

Dňa 27. a 28. apríla 2018 sa uskutočnila brigáda v rámci akcie „ČISTÉ BREHY“ na rybárskom revíre Gôtovany-zátoka a  VVN Bešeňová.

Na akcii sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy Ľubeľa, obec Liptovské Vlachy ako aj  rybári z MO SRZ Liptovský Mikuláš a MO SRZ Liptovský Hrádok.

Vyzbieraný odpad odviezli pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa horného Váhu Ružomberok.

Všetkým zúčastneným patrí vďaka za odvedenú prácu.

Rybársky hospodár Roman Gemzický


 

 

Akcia "Čisté brehy" – VVN Bešeňová a Gôtovany-zátoka

Dňa 27. a 28. apríla 2018 sa uskutočnila brigáda v rámci akcie „ČISTÉ BREHY“ na rybárskom revíre Gôtovany-zátoka a  VVN Bešeňová.
Na akcii sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy Ľubeľa, obec Liptovské Vlachy ako aj  rybári z MO SRZ Liptovský Mikuláš a MO SRZ Liptovský Hrádok.
Vyzbieraný odpad odviezli pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa horného Váhu Ružomberok.
Všetkým zúčastneným patrí vďaka za odvedenú prácu.

Rybársky hospodár Roman Gemzický

 
 

Akcia Čisté brehy – VVN Bešeňová a Gôtovany – zátoka

V dňoch 21. a 22. apríla v rámci Dňa Zeme pracovníci SVP Správa povodia horného Váhu a žiaci ZŠ Ľubela vyzbierali brehy VVN Bešeňová.
23. a 24. apríla sa konala brigáda v Gôtovanskej zátoke. Brigády sa zúčastnilo 9 rybárov zo ZO SRZ Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Nazbieralo viac ako 30 vriec odpadu. Ráno 25. apríla boli vrecia odvezené pracovníkmi Správy povodia horného Váhu, za čo im patrí poďakovanie.

3-0830-1-1 Gôtovany-zátoka – zarybnenie výberovým kaprom

Dňa 18.04.2016 bol revír zarybnený výberovým kaprom o celkovej hmotnosti 550 kg. Ryba bola dodaná z Rybnikářstí Pohořelice vo velkosti 5 až 8 kg.

Hospodár R. Gemzický