Archív značiek: hospodár

Brigáda na Zemplínskej šírave MsO SRZ Michalovce 2. časť

Zemplínska šírava 24.4.2015

Dnes v sobotu 25.4.2015 sme ukončili prvú časť brigád na Zemplínskej šírave. Môžeme skonštatovať, že rybári urobili zase kus roboty pre skrášlenie tejto našej vodnej plochy. Dnes prišlo na brigádu 51 brigádnikov a boli rozdelení na Laborec a hlavne Zalužice. Na obed sme po sčítaní vriec boli prekvapení . p. Tadián zahlásil 27 vriec na Laborci a zbytok Zalužice. Odpad bol roztriedený na plasty, plechovky a sklo. Špeciálne vrecia na sklo nám poskytlo Mesto Michalovce. Na záver predseda MsO poďakoval všetkým zúčastneným členom za kvalitne odvedenú prácu.

 

Brigáda na Zemplínskej šírave MsO SRZ Michalovce 1. časť

Zemplínska šírava 18.4.2015

Obhliadka počas týždňa a tesne pred sobotou, nám potvrdili , že to bude ťažký oriešok tohto roku s brigádou na Zemplínskej šírave. Napriek tomu , že Povodie poctivo vypratalo s mechanizmami pláž na Prímestskej ,druhu stranu nechali nepovšimnutú. Vedeli sme , že tu nám hrozí veľké nebezpečenstvo v podobe veľkých jarných vôd a plasty , dreva uložené na Tarnave a Lúči budeme mať v netakom množstve, znovu na pláži Prímestská a v Zalužiciach. Rozhodnutie výboru bolo jednoznačné , osloviť o pomoc s mechanizmami Obec Vinné a Povodie a zo strany MsO Michalovce zabezpečiť rybárov. Ráno v sobotu 18.4.  o 7.45 už sme vedeli že prekonáme rekord v počte brigádnikov účasťou na 1.tohtoročnú brigádu .Počet 93 brigádnikov prekvapil aj nového starostu p. Makeľa z Vinného, ktorý nás prišiel privítať a doniesol aj “ povinný proviant na brigádu“. Po prečítaní poučenia o bezpečnosti práce , novým tajomníkom MsO  a rozdelení na úseky a stanovištia sa rozbehla brigáda. Brigády sa aktívne zúčastnil aj hospodár Zemplínskej šíravy p. Tegi a pomohol nám s vrecami určenými na tuto brigádu. Po dvoch hodinách separovaného zberu nás prekvapil aj počet pribúdajúcich vriec na vlečkách  ,s ktorými nám pomohli  Obec Vinné a Povodie Laborca, bolo  195 vriec len z úseku  Trnavský jarok a Hôrka. O 11:30 nám p. Bálint aj napriek hendikepu bolesti s pätou , ná stredisku Paľkov hlási ,  že už majú zber ukončený z počtom 22 vriec. Koniec nám o 12.15 oznámil aj náš podpredseda p.  Sisák , ktorý dostal na starosť  stredisko Prímestská pravá časť k výpustu . Výsledok  znie 34 ks vyzbieraných vriec. Celkový sumár sobotnej brigády  po sčítaní  všetkých vyzbieraných vriec na Tarnave , Hôrke , Prímestskej a Paľkove  je  neuveriteľných 256 vriec odpadu.
Tieto  sa vyviezli  vďaka zástupcom Mesta Michalovce na zberný dvor. Záverečný guľáš od p. Macka a niečo na zohriatie od Obce Vinné,  na konci brigády prišli chlapom po chladnom a veternom dni vhod. Výbor MsO SRZ Michalovce , týmto ďakuje všetkým zúčastneným na tejto brigáde . O tejto úspešnej akcii náš zástupca v Rade Žilina , hneď informoval tajomníka Rady a RADU, nakoľko súčasne prebiehalo zasadnutie RADY. Rada bola prekvapená účasťou a poverila nášho zástupcu o odovzdanie  poďakovania  všetkým zúčastneným.

 

ŠAFFA Vlado – predseda MsO SRZ Michalovce