Archív značiek: inventúra

Lipeň pod drobnohľadom

Súčasťou bleskovej inventúry na stredisku SRZ vo Svite bolo okrem nakládky lipňa tymianového pre zarybnenie revírov Miestnej organizácie SRZ v Kežmarku aj zistenie veľkosti rybiek, celkového kondičného stavu a nakoniec aj overenie predom deklarovaného množstva násad pre predmetnú rybársku organizáciu.

Potom, čo lipeň o veľkosti 10 cm bol 2. septembra prevezený zo strediska Slovrybu, a.s. Biely Potok na stredisko Svit bol po niekoľkotýždňovom odchove dňa 19.10.2016 z rybníčka vo Svite odlovený. Bola zistená jeho hmotnosť a veľkosť. Rybka dosiahla od začiatku septembra celkovú dĺžku tela 11,40 cm a kusovú hmotnosť 0,008 kg.

Inventúry sa zúčastnili člen Kontrolnej komisie SRZ p. Ladislav Smrek a ichtyológ Ing. Géci.


Detailný pohľad na pripravenú násadu lipňa

Detailný pohľad na pripravenú násadu lipňa

Je vidieť, že rybky sú skutočne v dobrej kondícii

Je vidieť, že rybky sú skutočne v dobrej kondícii