Archív značiek: kapor

4-3330-1-1 VD Domaša – Prvá šťuka pre Domašu

Koncom prvého novembrového týždňa bola vysadená do vodnej nádrže Domaša násada šťuky. Do revíru bolo vysadených zatiaľ 250 kg  šťuky zo 700 kg naplánovanej násady a zároveň aj 4 000 kg trojročného kapra.

Ryby bolo prevzaté na Iňačovskej rybničnej sústave.


18

19

20

Kapor z Uzovskej Panice

Dňa 12.10.2016 bol zo strediska Uzovská Panica vysadený dvojročný kapor do VN Liptovská Mara – 4 800 kg, VN Ružín – 3 900 kg a VN Teplý Vrch – 2010 kg.

Priemerná kusová hmotnosť rýb bola 0,70 kg a ryby prevzal ichtyológ pre východoslovenskú oblasť  Ing. Géci a vedúci odboru výroby Ing. Cintula.

Na snímke okrem odlovu rýb a ich váženia môžete vidieť aj vysadenie násady kapra do VN Teplý vrch nachádzajúcej sa v blízkosti tohto strediska v okrese Rimavská Sobota.Sťahovanie rýb z vypustenej nádrže do loviska

Sťahovanie rýb z vypustenej nádrže do loviska

Váženie a nakladanie rýb

Váženie a nakladanie rýb

Vysádzanie rýb

Vysádzanie rýb

4-4030-1-4 Zemplínska šírava | 4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie nádrží šťukou

Vodné nádrže Zemplínska šírava a Ružín boli dňa 7. októbra zarybnené jednoročnou násadou šťuky o priemernej kusovej hmotnosti 0,30 kg.

Do Zemplínskej šíravy smeroval kamión so 700 kg peknej šťučky a na Ružín jej putovalo 450 kg. Okrem toho do Zemplínskej šíravy bol vysadený trojročný kapor rybničný ako príspevok MsO SRZ Michalovce z výťažku kaprárského maratónu „Zemplínsky kapor“.

Ryby dodala spoločnosť DONA s.r.o. Veľké Revištia z Iňačovskej rybničnej sústavy.Nakládka násady šťuky jednoročnej

Nakládka násady šťuky jednoročnej

Okrem šťuky boli revíri zároveň zarybnené aj násadou kapra trojročného

Okrem šťuky boli revíry zároveň zarybnené aj násadou kapra trojročného

4-4030-1-4 Zemplínska šírava | 4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie nádrží šťukou

Vodné nádrže Zemplínska šírava a Ružín boli dňa 7. októbra zarybnené jednoročnou násadou šťuky o priemernej kusovej hmotnosti 0,30 kg.
Do Zemplínskej šíravy smeroval kamión so 700 kg peknej šťučky a na Ružín jej putovalo 450 kg. Okrem toho do Zemplínskej šíravy bol vysadený trojročný kapor rybničný ako príspevok MsO SRZ Michalovce z výťažku kaprárského maratónu „Zemplínsky kapor“.
Ryby dodala spoločnosť DONA s.r.o. Veľké Revištia z Iňačovskej rybničnej sústavy.Nakládka násady šťuky jednoročnej

Nakládka násady šťuky jednoročnej

Okrem šťuky boli revíri zároveň zarybnené aj násadou kapra trojročného

Okrem šťuky boli revíry zároveň zarybnené aj násadou kapra trojročného

3-0830-1-1 Gôtovany-zátoka – zarybnenie výberovým kaprom

Dňa 18.04.2016 bol revír zarybnený výberovým kaprom o celkovej hmotnosti 550 kg. Ryba bola dodaná z Rybnikářstí Pohořelice vo velkosti 5 až 8 kg.

Hospodár R. Gemzický