Výskyt značky: kapor

4-3330-1-1 VD Domaša – Prvá šťuka pre Domašu

4-3330-1-1 VD Domaša – Prvá šťuka pre Domašu

Koncom prvého novembrového týždňa bola vysadená do vodnej nádrže Domaša násada šťuky. Do revíru bolo vysadených zatiaľ 250 kg  šťuky zo 700 kg naplánovanej násady a zároveň aj 4 000 kg trojročného kapra. Ryby bolo prevzaté na Iňačovskej rybničnej sústave.

Kapor z Uzovskej Panice

Dňa 12.10.2016 bol zo strediska Uzovská Panica vysadený dvojročný kapor do VN Liptovská Mara – 4 800 kg, VN Ružín – 3 900 kg a VN Teplý Vrch – 2010 kg. Priemerná kusová hmotnosť rýb bola 0,70 kg a ryby prevzal ichtyológ pre východoslovenskú oblasť  Ing. Géci a vedúci odboru výroby Ing. Cintula. Na snímke okrem odlovu rýb a ich váženia

4-4030-1-4 Zemplínska šírava | 4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie nádrží šťukou

Vodné nádrže Zemplínska šírava a Ružín boli dňa 7. októbra zarybnené jednoročnou násadou šťuky o priemernej kusovej hmotnosti 0,30 kg. Do Zemplínskej šíravy smeroval kamión so 700 kg peknej šťučky a na Ružín jej putovalo 450 kg. Okrem toho do Zemplínskej šíravy bol vysadený trojročný kapor rybničný ako príspevok MsO SRZ Michalovce z výťažku kaprárského maratónu „Zemplínsky kapor“. Ryby dodala spoločnosť

Top