Výskyt značky: kaprový

Vodná nádrž Kráľová

Vodná nádrž Kráľová

Názov revíru: VN Kráľová Číslo revíru: 2-4930-1-1 Charakter revíru: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina AKTUÁLNE NA REVÍRE: Lov zakázaný na úseku: Zákaz lovu rýb v odberovom objekte a jeho funkčných objektov, vrátane ľavostranného a pravostranného násypu hrádze( k.ú. Šoporňa) Lov povolený na úseku: Ľavostranná / Šoporňanska – Štrkovec/od 7,9 r.km – po areál ZKŠ Pravostranná

Vodná nádrž Zemplínska Šírava

Názov revíru: Zemplínska Šírava Číslo revíru: 4-4030-1-4 Charakter revíru: kaprový lovný s režimom bez privlastnenia si úlovku Užívateľ: SRZ RADA Žilina Popis revíru Vodná plocha nádrže (3500ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom až po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a je

Vodné dielo Domaša

Vodné dielo Domaša bolo vybudované v povodí Bodrogu na toku Ondavy v rokoch 1962 – 1967 ako súčasť vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Jeho účelom bola akumulácia vody pri vyšších prietokoch a okrem nich aj na priemyselné využitie, na riedenie odpadových vôd z Bukózy Vranov, na energetické využitie, na zavlažovanie až 17 tisíc hektárovej plochy

Vodná nádrž Ružín

  Názov revíru: VN Ružín Číslo revíru: 4-3750-1-1 Charakter a účel: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina AKTUÁLNE NA REVÍRI: Popis rybárskeho revíru Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kluknavu a potok Bystrá od ústia po pramene. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej

Gôtovany – zátoka

FOTO: autorom fotografií OR Gôtovany je správca revíru Roman Gemzický   Názov revíru: OR Gôtovany Číslo revíru: 3-0830-1-1 Charakter: kaprový Účel: lovný Užívateľ: Rada SRZ Popis rybárskeho revíru Vodná plocha zátoky /26 ha/ Liptovskej Mary pri obci Gôtovany. Revír kaprový. Revír sa nachádza vo veľmi peknom prostredí obklopený lesmi. V zátoke je zvláštna atmosféra stretávok tých

Vodná nádrž Teplý Vrch

Názov revíru: VN Teplý vrch Číslo revíru: 3-5850-1-1 Charakter revíru: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina AKTUÁLNE NA REVÍRI: Popis revíru Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16. 06. do 30. 09. Loviaci je

Vodná nádrž Ružiná

Názov revíru: VN Ružiná Číslo revíru: 3-5700-1-1 Charakter a účel: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina Aktuálne na revíri: Správa o činnosti rybárskeho hospodára na VN RUŽINA (foto+text) Na VN Ružiná (okr. Lučenec) v mesiaci apríl bol vysadzovaný vreckový plôdik šťuky (Šo) z výrobného strediska Rady SRZ v Uzovskej Panici (okr. Rimavská Sobota). Aklimatizácia plôdika

VVN Bešeňová

FOTO: autorom fotografií VVN Bešeňová je správca revíru Roman Gemzický   Názov revíru: VVN Bešeňová Číslo revíru: 3-6040-4-4 Charakter: lososový – pstruhový Účel: chyť a pusť bez privlastnenia si úlovku Užívateľ: Rada SRZ Popis rybárskeho revíru Vodná plocha vyrovnávacej nádrže /193 ha/ od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara. Vo vzdialenosti 100 m

Vodná nádrž Liptovská Mara

Názov revíru: VN Liptovská Mara Číslo revíru: 3–5340–1–1 Užívateľ: SRZ RADA Žilina AKTUÁLNE NA REVÍRI: (máj 2015) V mesiaci máj 2015 prebiehal na vodnej nádrži Liptovská Mara neres zubáča, pleskáča, plotice, kapra ale aj ostrieža. Podmienky boli v tomto roku na nádrži naozaj výnimočné. Väčšina pobrežnej vegetácie bola zatopená čo vytvorilo veľmi priaznivé podmienky pre

Vodná nádrž Orava

Názov revíru: VN Orava Číslo revíru: 3-5530-1-1 Charakter: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina Poloha: 49° 23′ 59 sev. g. š., 19° 32′ 44 juž. g. d. Rozloha: 35 km2 Objem vody: 350 mil. m3 Priemerná hĺbka: 15 m Maximálna hĺbka: 38 m (pri priehradnom múre) Galéria [Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”VN Orava”] Celú galériu revíru VN

Top