Archív značiek: krúžok detí

Prvé československé stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov – Žilina 2019

Po rozdelení Československa došlo v Slovenskom rybárskom zväze k štrukturálnym zmenám – zrušením krajských výborov, ktorých súčasťou bola aj funkcia pracovníka povereného prácou s deťmi a mládežou. Prerušil sa tak systém celozväzovej inštitucionálnej podpory v tejto oblasti. Ani sekretariát zväzu po týchto zmenách už nemal zamestnanca, ktorý by zabezpečoval rozvoj krúžkovej činnosti. Počas tohto obdobia sa podporovali športové aktivity detí a mládeže prostredníctvom odboru športovej činnosti a vzniklo niekoľko metodík ako pracovať s deťmi v detských rybárskych krúžkoch. Ucelená koncepcia a fungujúca organizačná štruktúra takejto činnosti však nebola dostatočná a mala za následok súčasný nepriaznivý stav. V Slovenskom rybárskom zväze máme iba 77 registrovaných vedúcich detských rybárskych krúžkov v približne 120-tisícovej členskej základni. Český rybársky zväz má približne dvojnásobný počet členov a okolo 800 registrovaných vedúcich krúžkov. U našich susedov práca s deťmi a mládežou po rozdelení republiky pokračovala a výsledky odboru mládeže sú v súčasnosti pre slovenských vedúcich krúžkov významným zdrojom informácii.

Spolupráca Slovenského rybárskeho zväzu s odborom mládeže Rady Českého rybárskeho zväzu je v posledných rokoch čoraz intenzívnejšia. Prvým krokom bola návšteva v auguste 2017, kedy sme získali cenné informácie predovšetkým z hľadiska organizačnej štruktúry dobre fungujúceho odboru. Neskôr sme navštívili Letný tábor rybárskej mládeže Českého rybárskeho zväzu Smetanova Lhota v auguste 2018 kde počas 2 týždňov malo 80 detí zo všetkých Územných zväzov so svojimi vedúcimi a organizačným tímom možnosť zažiť skutočne zaujímavý program plný táborových hier a iných aktivít zameraných na spoznávanie histórie zväzu, biológiu, rybolovnú techniku, viazanie mušiek, prívlačové techniky, praktický rybolov, a dokonca aj plávanie a potápanie. Odovzdané skúsenosti s organizovaním takýchto veľkých dlhotrvajúcich podujatí majú pre novovznikajúci odbor v Slovenskom rybárskom zväze skutočne veľkú hodnotu.

Jedným z výsledkov návštevy letného tábora bola dohoda na niekoľkých formách spolupráce a vzájomnej podpory. Prvou z nich bolo Prvé československé stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov v dňoch od 18. do 21. januára 2019 v Žiline organizované Slovenským rybárskym zväzom. Medzi 30-timi pozvanými odborníkmi v tejto oblasti boli členovia Odboru mládeže Rady Českého rybárskeho zväzu a najaktívnejší vedúci krúžkov – tvorcovia novovznikajúceho odboru, spoločne s členmi Rady Slovenského rybárskeho zväzu, ktorí pravidelne vedú detský rybársky krúžok.

Prvá polovica výnimočného stretnutia patrila hosťom z Českej republiky, ktorí svojimi mimoriadne cennými a obsažnými prezentáciami predstavili Odbor práce s mládežou v celej svojej šírke. Roky usilovnej práce jednotlivých členov a množstva ďalších aktívnych vedúcich krúžkov a funkcionárov Českého rybárskeho zväzu sa odrazili vo vynikajúcich výsledkoch v tejto oblasti.

Prvý blok príspevkov:

 • Systém spolupráce odboru mládeže a detských rybárskych krúžkov v Českom rybárskom zväze (Bc. Petra Hnízdilová, Jiří Marek).
 • Detské letné tábory v Českom rybárskom zväze (Zdeněk Paul, Daniel Stauch, Josef Mareš).
 • Vzdelávanie vedúcich krúžkov a detí v Českom rybárskom zväze a prístup k deťom rôznych vekových kategórií (Radek Krpes).
 • Didaktické pomôcky pre detské rybárske krúžky (Bronislav Bartoš, Lenka Bartošová).
 • Získavanie dotácii v Českom rybárskom zväze (Bc. Petra Hnízdilová, Bronislav Bartoš).
 • Zapájanie detí neorganizovaných v detských rybárskych krúžkoch do akcii Českého rybárskeho zväzu. Príprava detí na súťaž „Zlatá udice“ (Zdeněk Paul).
 • Medzinárodná spolupráca Odboru mládeže Rady Českého rybárskeho zväzu (Jiří Marek, Radek Krpes).

Slovenskí kolegovia sa vo väčšine svojich príspevkov zamerali na svoje praktické skúsenosti pri práci s deťmi. Každý z prednášajúcich vytvoril pri práci s deťmi a mládežou niečo výnimočné a bol tak zdrojom inšpirácie a nových podnetov pri ďalšej práci.

 • Kvalifikácia pre európske majstrovstvá juniorov v love kapra (European carp championship for juniors) na Slovensku (Slavomír Drozd).
 • Elektronická učebnica pre detské rybárske krúžky (Ing. Slavomír Oreško).
 • Kde je vôľa tam je cesta (životný príbeh o vybudovaní detského rybárskeho krúžku bez akejkoľvek podpory) (Zdenko Matušiak).
 • Rybolovná technika v detských rybárskych krúžkoch (Ing. Daniel Poničan, Jiří Marek).
 • Zlatý blyskáč sa neustále vyvíja (Mgr. Dušan Jaššo, Ing. Martin Roth).
 • Praktické činnosti v detských rybárskych krúžkoch (inštruktážne video výroby rotačiek) (Mgr. Dušan Jaššo).

V závere pracovného stretnutia vznikli pravidlá československej súťaže pre deti a mládež Zlatá udice – Zlatý blyskáč, ktorá sa bude konať 23. – 25. 8. 2019 v areáli Rybárskej školy vo Vodňanoch v Českej republike.

V nasledujúcom dni sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie vybratých najaktívnejších spolupracovníkov z radov vedúcich detských rybárskych krúžkov. Zámerom tohoto stretnutia bolo vytvorenie zmysluplnej koncepcie rozvoja práce s deťmi a mládežou, stanovenie cieľov, rozdelenie úloh a naštartovanie aktivít, ktoré by mali vyústiť do vytvorenia novej platformy podpory tejto oblasti.

Podrobná správa o priebehu stretnutia a prerokovaných témach bude zverejnená začiatkom marca 2019.

Zápal a nadšenie jednotlivých prispievateľov a účastníkov sa nieslo celým stretnutím a pôsobilo veľmi inšpiratívne na každého. Podobné stretnutia majú zásadný význam pre rozvoj a motiváciu pracovníkov s deťmi a mládežou. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník ktorý bude organizovať Český rybársky zväz.

 

Petrov zdar

 

Mgr. Dušan Jaššo

Referent pre prácu s deťmi a mládežou

Slovenský rybársky zväz Sekretariát


Tlačivá a žiadosti

Na tejto stránke si môžete stiahnuť rôzne tlačivá a žiadosti, týkajúce sa členstva v SRZ a výkonu rybárskeho práva.

tlaciva_idtlaciva_druhTLAČIVÁ A ŽIADOSTI PRE RYBÁROVTLAČIVÁ A ŽIADOSTI PRE RYBÁROV
1 Tlačivá na stiahnutie Prihláška za člena SRZ Prihláška za člena SRZ
2 Tlačivá na stiahnutie Prihláška za člena SRZ (do 18 rokov) Prihláška za člena SRZ (do 18 rokov)
4 Tlačivá na stiahnutie Žiadosť o prestup člena Žiadosť o prestup člena
5 Tlačivá na stiahnutie Žiadosť o prerušenie členstva Žiadosť o prerušenie členstva
6 Tlačivá na stiahnutie Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Dunaj 2024 Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Dunaj 2024
7 Tlačivá na stiahnutie Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Morava 2024 Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Morava 2024
8 Tlačivá na stiahnutie Žiadosť o vydanie Zvláštneho povolenia na rybolov 2024 Žiadosť o vydanie Zvláštneho povolenia na rybolov 2024
43 Tlačivá na stiahnutie Žiadosť o vydanie Zvláštneho povolenia na rybolov 2024 Žiadosť o vydanie Zvláštneho povolenia na rybolov 2024