Archív značiek: liga mládeže

LIGA MLÁDEŽE 2016

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2016 U – plávaná organizuje Ligu juniorov, mládeže a detí.

Liga je dlhodobá mládežnícka súťaž, z ktorej vzídu víťazi v daných kategóriách. Súčasťou ligy je aj výber reprezentácie na MS.
Termíny pretekov sú uvedené v termínovom kalendári pretekov, schválenom prezídiom odboru ŠČ a Radou SRZ.
– 9.-10.4.2016 1. kolo
– 11.-12.6.2016 2. kolo
– 2-3.7.2016 Majstrovstvá SR mládeže ( Turčianske Teplice )

Prihlášky do ligy mládeže (vzor je uvedený nižšie): Do 15.3.2016 na adresu:

SRZ – Rada, Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina,
alebo e-mailom na adresu: sport@srzrada.sk

Príspevok na jedného pretekára je 10,00 €.
Príspevok, ktorý je dobrovoľný, sa uhrádza pri prezentácii prvého preteku a bude použitý na zakúpenie pohárov pre súťažiacich.

Pretekári sa registrujú podľa vekových kategórii :
– A skupina do 23 rokov, povolená dĺžka prútu 13,0 m
– B skupina do 18 rokov, povolená dĺžka prútu 11,5 m
– C skupina do 14 rokov, povolená dĺžka prútu 10 m

Každá kategória má svoj sektor. Ak sa však do jednotlivej kategórie neprihlási viac ako 5 pretekárov, budú priradení do nasledovnej vyššej skupiny. Súťaží sa podľa pravidiel LRU-P. Víťazom ligy sa v každej skupine stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení.

Reprezentačné družstvo v každej vekovej kategórie tvoria automaticky prvý traja pretekári, ktorí dosiahli najnižší súčet počtu bodov z Ligy U a Majstrovstiev SR kategórie U.
Ďalších dvoch určí štátny tréner v spolupráci so sekciou LRU-P.

Miroslava Pavelková, vedúca sekcie LRU-P

  LIGA MLÁDEŽE 2016