Archív značiek: lipeň

Lipeň pod drobnohľadom

Súčasťou bleskovej inventúry na stredisku SRZ vo Svite bolo okrem nakládky lipňa tymianového pre zarybnenie revírov Miestnej organizácie SRZ v Kežmarku aj zistenie veľkosti rybiek, celkového kondičného stavu a nakoniec aj overenie predom deklarovaného množstva násad pre predmetnú rybársku organizáciu.

Potom, čo lipeň o veľkosti 10 cm bol 2. septembra prevezený zo strediska Slovrybu, a.s. Biely Potok na stredisko Svit bol po niekoľkotýždňovom odchove dňa 19.10.2016 z rybníčka vo Svite odlovený. Bola zistená jeho hmotnosť a veľkosť. Rybka dosiahla od začiatku septembra celkovú dĺžku tela 11,40 cm a kusovú hmotnosť 0,008 kg.

Inventúry sa zúčastnili člen Kontrolnej komisie SRZ p. Ladislav Smrek a ichtyológ Ing. Géci.


Detailný pohľad na pripravenú násadu lipňa

Detailný pohľad na pripravenú násadu lipňa

Je vidieť, že rybky sú skutočne v dobrej kondícii

Je vidieť, že rybky sú skutočne v dobrej kondícii

Pokusné zarybnenie rýchleným lipňom tymianovým v revíroch SRZ

V súvislosti so zisťovaním prežitia rýchleného plôdika lipňa tymianového v rybárskych revíroch SRZ po zarybnení  sa dňa 18.-19.6.  na revíroch  Handlovka č. 2 v obhospodarovaní MO Handlová  a na  Biokoridore VD Žilina  uskutočnilo prvé pokusné zarybnenie lipňom tejto kategórie. Celkovo bolo do toku Handlovka vysadených 5000 ks a do Biokoridoru VD Žilina 10000 ks lipňa rýchleného o priemernej veľkosti  4 cm z výrobného strediska Rady SRZ   Slovianska dolina . Následne plánujeme tieto revíry  v jesennom období preloviť elektrickým agregátom a zistiť celkové  prežitie lipňa tymianového v týchto revíroch o čom Vás budeme na našej stránke informovať.