Archív značiek: Liptovská Mara

VN Liptovská Mara v mesiaci júl

Výška hladiny vo VN sa počas mesiaca pohybovala minimálne, neklesla pod kótu 562,00 m. n. m. B. p. v. a vďaka dostatočnému množstvu zooplanktónu si udržala aj vysokú priehľadnosť.

Väčšina rybárov sa stále sústreďuje na lov zubáčov, no spoľahlivo sa loví kapor, v zátokách pleskáče, občas sa objaví šťuka a už bolo ulovených aj niekoľko sumcov, dokonca jeden dvojmetrový. Po vysadení pstruha dúhového sa objavilo pár „trollistov“, oklamať však pstruha rapalkou, keď sú okolo neho kŕdle poteru, je prinajmenšom naivné.

Nájazdy rybárov z celého Slovenska z dôvodu úspešnosti lovu zubáča sa výrazne prejavili na brehoch VN, kde opäť na miestach, kde je ešte možný prístup k vode, vznikli hromady odpadu. To prinútilo majiteľov pozemkov k ďalším zákazom a obmedzeniam.
Momentálne sa rieši prístup na Trnovecké mólo, kde vlastníci prístupovej cesty už nepustia ani peších rybárov. Jednanie na MsÚ v Liptovskom Mikuláši neprinieslo žiadny výsledok, podľa ústavného zákona je súkromné vlastníctvo nedotknuteľné a náš § 5 ods.1 zákona o rybárstve jednoducho nerešpektujú. Úradníci odporúčajú dohody, ale ako sa dá dohodnúť s majiteľom pozemku, na ktorom po každom víkende zostanú po rybároch vrecia so zapáchajúcim odpadom, ktoré on musí na svoje náklady odpratať?

Najväčším nešťastím je lov na rybku. Veľa rybárov používa dvoj a trojháčiky, ktoré keď podmierečný zubáčik zožerie, pri vyprosťovaní dôjde k fatálnemu poškodeniu ryby, čoho dôkazom sú desiatky uhynutých zubáčov od 30 do 50 centimetrov. Len v oblasti od Trnoveckého móla po Ráztoky bolo nazbieraných 10 kusov.

Možno by bolo vhodné v zákone stanoviť minimálnu veľkosť nástražnej rybky (napr. 15 cm), čo by vyriešilo hneď niekoľko problémov:

  • stovky malých ostriežikov a plotičiek by neskončili mŕtve v kýblikoch na brehu
  • znížilo by sa riziko častých záberov podmierečných rýb
  • použitie dvoj a trojháčikov by bolo menej nebezpečné
  • vzrástla by početnosť tzv. bielej ryby, ktorá je základom pre jej ďalšiu reprodukciu a tvorí nenahraditeľnú zložku potravy pre dravé ryby

V riešení prístupu pre rybárov do areálu štrkopieskov zatiaľ hospodár a vedúci rybárskej stráže p. Ilavský nepostúpil, nakoľko nový prevádzkar, firma D.A.L. s.r.o. zo Žiliny, ešte nepreviedla na seba ťažobný a dobývací priestor, lebo je obdobie dovoleniek a podľa vedenia Eurovie sa tak stane až koncom augusta.

Zarybnenie:
21.7. – Odkŕmený úhor s priemernou kusovou hmotnosťou 2,60 gramov v celkovom počte 3 000 kusov bol „mokrým“ člnom rozvezený po zátokách a do okolia kamenných mól.3-5340-1-1 VN Liptovská Mara – Zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2

24.11. 2015 prebehlo zarybnenie VN Liptovská Mara pstruhom dúhovým v kategórií Pd₂ v objeme 1000 kg. Priemerná kusová hmotnosť rýb bola 0,35 kg. Ryby boli vysadené do Ratkovskej zátoky mokrým člnom zo strediska Rady SRZ Klietkový chov Liptovská Mara.