Archív značiek: LRU plávaná

Propozície LRU-plávaná

2019

Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ a MO SRZ Želiezovce
Termín konania: 13. – 14. júl 2019
Miesto konania: VD Želiezovce  v mestskej časti Mikula
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25
Prihláška: Prihláška Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

Usporiadateľ: SZŠR a OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Michalovce
Termín konania: 6. – 7. júl 2019
Miesto konania: VN Zemplínska šírava, revír č. 4-4030-1-4
Propozície:   Propozície MM SR seniori, ženy LRU-P 2019


Liga v kategóriách U15, U20, U25

1. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠROŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MsO Trnava
Termín konania: 18. máj – 19. máj 2019
Miesto konania: VN Buková, revír č. 2-4570-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 1. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2019

 2. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠR a OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Nová Baňa
Termín konania: 17. august – 18. august 2019
Miesto konania: VN Tajch 3-5830 -1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 2. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2019

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: OŠČ SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Levice / Zvolen /
Termín konania: 24. máj – 26. máj 2019
Miesto konania: Zvolen – VN MÔŤOVÁ
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 1. dvojkolo 2019

2. dvojkolo – Jeseň

Usporiadateľ: MsO SRZ Prešov v spolupráci s MsO SRZ Košice
Termín konania: 20. september – 22. september 2019
Miesto konania: Rieka Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom
Propozície: Propozície 1.liga jeseň LRU-P 2019

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Sabinov a MSO Humenné
Termín konania: 30. máj – 2. jún 2019
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III. v Humennom
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 1. dvojkolo 2019

2. dvojkolo – Jeseň

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO Dunajská Lužná
Termín konania: 13. september – 15. september 2019
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 2. dvojkolo 2019

Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“

Usporiadateľ: Sekcia LRU-P SRZ Rada Žilina v spolupráci MO SRZ Bytča a s firmou Zdenko Gaňa – HEL-GA
Termín konania: 27. – 28. apríl 2019
Miesto konania: Športový rybník Bytča- Hrabové
Propozície:   Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“ 2019

Divízia LRU-P

Jarné dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 27. – 28. apríl 2019
Miesto konania: Štrkovisko Teplica / revír č. 3-4230-1-1 /
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2019


2018

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 29.6.-1.7.2018
Miesto konania: VN Žilina, revír č. 3-6010-1-1
Propozície:  Propozície Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien
Mapka:   Mapka Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

 


Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Trenčín
Termín konania: 14. – 15. júl 2018
Miesto konania: Váh č. 8  2-4430-2-2
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25
Prihláška:   Prihláška Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

 


Divízia LRU-P

Jarné dvojkolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO Lučenec
Termín konania: 9. – 10. jún 2018
Miesto konania: Vodná nádrž Ladovo pri Lučenci
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2018

Jesenné dvojkolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO Sabinov
Termín konania: 8. – 10. september 2018
Miesto konania: Štrkovisko Orkucany
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2018

Nominačné preteky seniorov v LRU-P

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 24. máj- 27. máj 2018
Miesto konania: Nitra – rieka Nitra
Propozície:   Nominačné preteky seniorov v LRU-P 1.kolo  

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 11. – 14. október 2018
Miesto konania: VD ŽELIEZOVCE v mestskej časti Mikula
Propozície:   Nominačné preteky seniorov v LRU-P 2.kolo

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Trnava a MsO SRZ Nitra
Termín konania: 1. jún – 3. jún 2018
Miesto konania: Nitra – rieka Nitra
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 1. dvojkolo 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Šala
Termín konania: 21. jún – 23. september 2018
Miesto konania: Trnovec nad Váhom – rieka Váh
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 2. dvojkolo 2018

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Trenčín
Termín konania: 18. – 20. máj 2018
Miesto konania: Rieka Váh č.8, revír 2-4430-1, Trenčín – časť Sihoť (za futbalovým štadiónom)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 1. dvojkolo 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Veľké Kapušany
Termín konania: 14. – 16. september 2018
Miesto konania: Rieka Laborec č.1 4-1120-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 2. dvojkolo 2018

Liga v kategóriách U15, U20, U25

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 12. máj – 13. máj 2018
Miesto konania: VN Buková   2-4570-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 1. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 16. – 17. jún 2018
Miesto konania: Čierna Voda č.1 2-0320-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 2. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2018

Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 12. máj – 13. máj 2018
Miesto konania: Rašelinisko Dvorec (obec Ivančiná Dvorec)
Propozície:   Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“


2017

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Košice
Termín konania: 30. jún – 2. júl 2017
Miesto konania: Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom ( revír 4-0631-1-1  Hornád č. 1b )
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2017

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Dunajská Lužná 
Termín konania: 2. – 4. jún 2017
Miesto konania: Dunajská Streda – Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jar 2017

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Zvolen
Termín konania: 22. – 24. september 2017
Miesto konania: Zvolen – VN Môťová, revír č. 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jeseň 2017

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ  Šurany
Termín konania: 26. – 28. máj 2017
Miesto konania: VN Jatov, revír č.  2-4840-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2017

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ  Humenné
Termín konania: 15. – 17. september 2017
Miesto konania: Humenné rieka Laborec 4-11-40-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2017

Liga v kategóriách U15, U20, U25

Majstrovstvá SR

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec a MsO SRZ Galanta
Termín konania: 22. – 23. júl 2017
Miesto konania: 2 – 1920 – 1 – 1 Revír STARÝ LES AGGERDÓ
Propozície:   Propozície Majstrovstvá SR U 15, 20, 25 v LRU-P – 2017

1. kolo

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina
Termín konania: 29. – 30. apríl 2017
Miesto konania: Štrkovisko Verešvárska Baňa v obci Červeník
Propozície:  Propozície LRU-P 1. kolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2017

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina v spolupráci s MsO SRZ Trenčín
Termín konania: 17. – 18. jún 2017
Miesto konania: Váh č. 8    2-4430-2-1
Propozície:  Propozície LRU-P 2. kolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2017

Divízia LRU-P

Jarné kolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s SRZ MsO Nitra
Termín konania: 10. – 11. jún 2017
Miesto konania: Zvolen, VN Môťová 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2017

Jesenné kolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s SRZ MO Michalovce
Termín konania: 9. – 10. september 2017
Miesto konania: VN Budkovce II. (4-3260-1-1)
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2017


2016

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 24. – 26. jún 2016
Miesto konania: rieka Váh č. 13, pod VD Žilina, časť Budatín
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2016

 

1. liga LRU-P – muži a ženy

2. dvojkolo

Usporiadateľ: MsO SRZ Levice v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 30. september – 2. október 2016
Miesto konania: Humenné – Laborec
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jeseň 2016

 

1. dvojkolo

Usporiadateľ: MsO SRZ Považská Bystrica v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 20. – 22. máj 2016
Miesto konania: Vážsky kanál v Považskej Bystrici pod Hydrocentrálou (Považské Podhradie)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jar 2016

 


2. liga LRU-P

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Humenné
Termín konania: 23. – 25. september 2016
Miesto konania: Humenné – Laborec
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2016

 

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Nová Baňa
Termín konania: 04. – 05. jún 2016
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3 (Nitra)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2016

 

Divízia LRU-P

Usporiadateľ: MsO SRZ Nitra v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 17. – 18. september 2016
Miesto konania: Rieka Nitra, revír č. 2-1420 Nitra
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2016

 

Usporiadateľ: MsO SRZ Sabinov v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 28. – 29. máj 2016
Miesto konania: Štrkovisko Orkucany
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2016

 

Majstrovstvá SR v kategóriách U14, U18, U23

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 2. – 3. júl 2016
Miesto konania: 3 – 4230 – 1 – 1 Štrkovisko Teplica I.
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriach LRU-P U14, U18, U23 – 2016

 

Liga v kategóriách U14, U18, U23

1. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Vrbové
Termín konania: 07. – 08. máj 2016
Miesto konania: 2-4620-1-1 VN Čerenec, vodná plocha nádrže pri obci Vrbové
Propozície:  Propozície LRU-P 1. kolo Ligy mládeže v kategóriách U14, U18, U23 – 2016

 

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada
Termín konania: 9. – 12. jún 2016
Miesto konania: Jazero Šulekovo pri obci Hlohovec
Propozície:  Propozície LRU-P 2. kolo Ligy mládeže v kategóriách U14, U18, U23 – 2016


2015

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Humenné
Termín konania: 12. – 14. jún 2015
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III.
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2015

 

1. liga LRU-P

Usporiadateľ: MO SRZ Vranov nad Topľou a MsO SRZ Humenné v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 25. – 27. september 2015
Miesto konania: 4-1130-1-2 Laborec č. 2 (Humenné)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: MO SRZ Považská Bystrica a MO SRZ Bytča v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 22. – 24. máj 2015
Miesto konania: 3-1030-1-1 Hričovský kanál (kanál Váhu pod VN Mikšová)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jar 2015

 

2. liga LRU-P

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Nitra
Termín konania: 18. – 20. september 2015
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3 (Nitra)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec MVDE
Termín konania: 29. – 31. máj 2015
Miesto konania: 2-4840-1-1 VN Jatov (Nové Zámky)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2015

 

Divízia LRU-P

Usporiadateľ: MO SRZ Dunajská Streda v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 12. – 13. september 2015
Miesto konania: 2-3890-1-1 Štrkovisko Polcestie (Dunajská Streda)
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: MsO SRZ Nitra v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 6. – 7. jún 2015
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2015

 

Majstrovstvá SR v kategóriách U14, U18, U23

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Žarnovica
Termín konania: 18. – 19. júl 2015
Miesto konania: 3-5660-1-1 VN Revištské Podzámčie
Propozície:  Propozície LRU-P U14, U18, U23 – 2015

 

Liga v kategóriách U14, U18, U23

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Senec
Termín konania: 16. – 17. mája 2015
Miesto konania: 1-0040-1-1 Čierna voda č. 3 (Senec)
Propozície:  Propozície 2. kolo ligy LRU-P U14, U18, U23 – 2015

Zápisnice a uznesenia – LRU-plávaná

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná

(2.2.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica a uznesenia z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(2.2.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica a uznesenia z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(13.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(21.01.2017, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(21.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná

(30.01.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(17.01.2015, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(17.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z rozšíreného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z rozšíreného zasadnutia LRU-plávaná

(18.01.2014, Žilina)

Nominačné kritériá pre výber štátnej reprezentácie seniorov LRU-P 2018

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 sekcia LRU – plávaná  organizuje  nominačné preteky pre seniorov pre výber reprezentácie na rok 2019.

Nominačných pretekov pre výber reprezentácie sa môže zúčastniť každý člen SRZ  – zaregistrovaný Odborom športovej činnosti v disciplíne LRU-P, s platným registračným preukazom, ktorý zašle svoju prihlášku do 31.03.2018 na sekretariát športového odboru písomne alebo e-mailom s potvrdením o zaplatení štartovného poplatku 100,00 EUR.

Poštová adresa: OŠČ, SRZ – Rada, Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
E-mail: sport@ssrzrada.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., IBAN: SK6202000000000015832432
Variabilný symbol: 6322
Poznámka: meno pretekára

Prihláška bude platná až po uhradení štartovného poplatku.

Celková suma, ktorú uhradia prihlásení pretekári bude použitá výhradne pre seniorskú reprezentáciu na majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy.

 

Preteká sa podľa pravidiel FIPSed – lov rýb udicou na plávanú. Nominačné preteky budú pozostávať z dvoch trojkolových pretekov a majstrovstiev Slovenskej republiky. Trať bude rozdelená nasledovne: ak sa prihlási 16 a menej pretekárov, bude sa súťažiť v jednom sektore. Ak sa však prihlási 17 a viac pretekárov, bude trať rozdelená do dvoch sektorov. Losovanie bude prebiehať samostatným losovaním pred každým pretekom s prihliadaním na forhondy 1-2-3 z každej strany pretekárskej trate ( toto bude riešené podľa počtu prihlásených pretekárov a počtu sektorov podľa medzinárodných pravidiel FIPSed).

Pre účasť na majstrovstvá sveta sa bude započítavať osem výsledkov: šesť z nominačných pretekov a dva z Majstrovstiev Slovenskej republiky v danom kalendárnom roku. Pre účasť na majstrovstvá Európy sa bude započítavať päť pretekov: tri z druhého trojkola nominačných pretekov a dva z majstrovstiev Slovenskej republiky. Z pretekov Majstrovstiev Slovenskej republiky je za jeden pretek možné získať maximálne umiestnenie rovné počtu pretekárov v sektore počas nominačných pretekov.

V súčte najmenej umiestnení z kvalifikačných pretekov a Majstrovstiev Slovenskej republiky  majú právo účasti prví piati pretekári automaticky a šiesteho pretekára si vyberá štátny tréner alebo osoba poverená vedením štátnej reprezentácie na základe dlhodobej výkonnosti a predkladá ich na schválenie sekcii v rámci nominácie pretekárov na majstrovstvá sveta alebo Európy. Podmienkou je účasť vybraného pretekára na nasledujúcich majstrovstvách Slovenskej republiky.

Ak sa na majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy družstvo umiestni na medailovom mieste alebo v jednotlivcoch skončí pretekár do 10. miesta, má automaticky právo reprezentovať Slovensko na nasledujúcich majstrovstvách sveta alebo Európy podľa toho na ktorom toto svoje umiestnenie získal.

Nominačné preteky budú vyhlásené,  ak sa prihlási osem a viac pretekárov. V prípade, že sa prihlási menej pretekárov ako osem, môže reprezentácia vycestovať bez nominačných pretekov. Zostavu vyberie štátny tréner alebo osoba poverená vedením štátnej reprezentácie v prvom rade z už prihlásených pretekárov a predloží ju na schválenie sekcii.

Povinný poplatok:  Zaplatením poplatku 200,- EUR pretekár potvrdzuje svoju účasť na majstrovstvách sveta alebo Európy. Tento poplatok je potrebné zaplatiť najneskôr do 28. februára roku v ktorom sa šampionát uskutoční. ( 200,00 EUR majstrovstvá sveta, 200,00 EUR majstrovstvá Európy ). Poplatok bude použitý na výdavky spojené s účasťou nominovaných pretekárov na príslušných majstrovstvách sveta alebo Európy.

Stanovený dátum nominačných pretekov je nemenný. Zmeniť sa môže iba trať na náhradnú, ktorá bude určená vopred a uvedená v propozíciách pre dané trojkolo. Nominačné preteky sa nemôžu organizovať v dátume akýchkoľvek šampionátov v LRU-P stanovených medzinárodnou organizáciou FIPSed.

 

Sekcia LRU-P


Výsledky LRU-plávaná 2017

ATP LRU- plávaná (ženy) 2017

   ATP LRU- plávaná (ženy) 2017


Majstrovstvá SR U15, U20, U25

    Výsledky Majstrovstvá SR U15, U20, U25 LRU-P 2107


MM SR

  Výsledky MM SR LRU-P 2017 – Družstvá

  Výsledky MM SR LRU-P 2017 – Ženy


1. liga

  Výsledky 1. liga LRU-P jar 2017 – Muži

  Výsledky 1. liga LRU-P jeseň 2017 – Muži


2. liga

  Výsledky 2. liga LRU-P jar 2017

  Výsledky 2. liga LRU-P jeseň 2017


Liga žien

  Výsledky liga žien LRU-P jar 2017

  Výsledky liga žien LRU-P jeseň 2017


Divízia  LRU – P

  Výsledky divízia  LRU-P jar 2017

  Výsledky divízia  LRU-P jeseň 2017


Liga mládeže

1. kolo

    Výsledky U15 1. kolo LIGA mládeže LRU-P

    Výsledky U20 1. kolo LIGA mládeže LRU-P

2. kolo

    Výsledky U15 2. kolo LIGA mládeže LRU-P

    Výsledky U20 2. kolo LIGA mládeže LRU-P

Celkové výsledky

    Celkové výsledky Liga U 15 LRU-P

    Celkové výsledky Liga U 20 LRU-P


Medzinárodné výsledky

    Výsledky MS klubov v LRU – P 2017, Francúzsko

    Výsledky MS národov LRU – P 2017, Belgicko

    Výsledky MS ženy LRU – P 2017, Maďarsko

    Výsledky ME v LRU – P 2017, Taliansko

Predpisy a pravidlá LRU-plávaná

Medzinárodné pravidlá

Modifikácia medzinárodných pravidiel LRU-P 2018

 Medzinárodné pravidlá LRU-plávaná (slovensky)
 Medzinárodné pravidlá LRU-plávaná (english)

 

Predpisy a pravidlá

 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie
 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 1/2013
 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 2/2014

Liga mládeže U15, U20, U25 v LRU-P 2018

Podľa plánu športovej činnosti sekcie LRU-P na rok 2018 SRZ – Rada, Odbor športovej činnosti organizuje  Ligu juniorov, mládeže a detí.

Liga je dlhodobá mládežnícka súťaž, z ktorej vzídu víťazi v daných kategóriách. Hlavnou úlohou tejto súťaže je rozvoj športového rybolovu a zvýšenie počtu aktívnych pretekárov  z radov detí a mládeže  Súčasťou ligy je aj vytvorenie reprezentačného výberu na MS.

Termíny pretekov sú uvedené v termínovom kalendári pretekov, schválenom prezídiom odboru ŠČ a Radou SRZ.

  • 12. – 13.5.2018 1. kolo VN Buková, revír č. 2-4570-1-1, SRZ MsO Trnava
  • 16. – 17.6.2018 2. kolo Čierna voda č. 1, revír č. 2-030-1-1, SRZ MsO Galanta
  • 14. – 15.7.2018 3. kolo Majstrovstvá SR, Váh č.8, revír č. 2-4430-2-1, SRZ MsO  Trenčín

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť pretekári, ktorí sa do 15.3.2018 prihlásia na sekretariát športového odboru písomne na adresu:

SRZ – Rada, Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina,

alebo e-mailom na adresu: sport@ssrzrada.skPretekári sa registrujú podľa vekových kategórií:

  • A skupina  do 25 rokov, povolená dĺžka prútu  13 m
  • B skupina  do 20 rokov,  povolená dĺžka prútu 11,5 m
  • C skupina  do 15 rokov, povolená dĺžka prútu  10 m

Každá kategória má svoj sektor. Ak sa však do jednotlivej kategórie neprihlási viac ako 5 pretekárov, budú pretekári z danej kategórie priradení do nasledovnej vyššej kategórie. Súťaží sa podľa súťažných pravidiel pre LRU – plávaná. Víťazom ligy sa v každej skupine stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení.

 

Reprezentačné družstvo v každej vekovej kategórie tvoria automaticky prví traja pretekári, ktorí dosiahli najnižší súčet počtu bodov z Ligy U a Majstrovstiev SR kategórie U.

Ďalších dvoch  pretekárov pre doplnenie reprezentácie určí štátny tréner v spolupráci so sekciou LRU-P s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky v uvedených pretekoch.

 

Miroslava Pavelková,

vedúca sekcie LRU-P

Výsledky LRU-plávaná 2016

Majstrovstvá Slovenska LRU-P

    Majstrovstvá Slovenská LRU-P 2016 v kategóriách U14, U18, U23

    Majstrovstvá Slovenská LRU-P 2016 – seniori

    Majstrovstvá Slovenská LRU-P 2016 – ženy


1. liga

  Výsledky 1. liga LRU-P jar 2016 – Muži

  Výsledky 1. liga LRU-P jar 2016 – Ženy

  Výsledky 1. liga LRU-P jeseň 2016 – Muži

  Výsledky 1. liga LRU-P jeseň 2016 – Ženy


2. liga

  Výsledky 2. liga LRU-P jar 2016

  Výsledky 2. liga LRU-P jeseň 2016


Divízia

Družstvá

  Výsledky divízia LRU-P družstvá 2016 jar

  Výsledky divízia LRU-P družstvá 2016 jeseň


Majstrovstvá sveta LRU-P

    Majstrovstvá sveta LRU-P 2016

    Majstrovstvá sveta LRU-P 2016 – ženy


Majstrovstvá Európy LRU-P

    Majstrovstvá Európy LRU-P 2016

Koncepcia rozvoja ženskej plávanej na roky 2016-2017

Dňom 27.4.2015 som bol na základe doporučenia prezídia odboru športovej činnosti a po schválení Radou SRZ, menovaný do funkcie štátneho reprezentačného trénera žien v dispciplíne LRV- plávaná na roky 2015-2016.

Vo svojej práci som sa pokúsil pokračovať v nastolenej koncepcii rozvoja ženskej plávanej. Pracoval som s dievčatami, ktoré úspešne pretekali v postupových súťažiach 1.a 2.Ligy , majstrovstvách Slovenskej republiky, ako aj v rôznych pohárových súťažiach .

Jadro reprezentačného družstva tvorili ženy, ktoré úspešne reprezentovali Slovenskú republiku počas uplynulých rokov.. Svoju silu a odhodlanosť zápoliť aj medzi ostrieľanými harcovníkmi tohto športu prejavili aj svojou úspešnou účasťou v druhej lige v roku 2014, kde pod hlavičkou Bratislava 2 ako čisto ženské družstvo súťažilo medzi mužmi.
2014 rok bol rokom stagnácie čo sa týka účasti našich žien v medzinárodnom meraní síl aj z dôvodu finančných možností zúčastniť sa MS v Portugalsku . Možno aj práve po zvážení mojich možností ,skúseností a kontaktov som sa podujal zviditeľniť záujem o tento šport aj medzi našimi ženami a prijal som funkcie štátneho trénera ženskej reprezentácie. Na základe dlhodobých výsledkov a podľa vlastného uváženia som aj za podpory zväzu skonsolidoval a zostavil reprezentačné družstvo žien, ktoré v roku 2015 úspešne obstálo na majstrovstvách sveta , kde obsadili krásne deviate miesto zo 17-tich družstiev a na dôvažok sme dosiahli zásluhou Mirky Pavelkovej aj 6 miesto v jednotlivcoch z 96 súťažiacich. Toto mladé perspektívne družstvo tvorili dievčatá od Bratislavy cez Zvolen až po Michalovce. Dobre sa s nimi spolupracovalo a som hrdý na ich zápolenie aj na takýchto významných pretekoch ako sú MS žien.

V roku 2016 sa naše reprezentačné družstvo žien hodlá zúčastniť majstrovstiev sveta , ktoré sa konajú v Španielsku v dňoch 27.Augusta -28.augusta 2016. Za účelom úspešného zápolenia je žiadúce vycestovať s reprezentáciou na povinné tréningy už 21.augusta. Tieto medzinárodné majstrovstva sveta si vyžadujú nemalú psychickú energiu, fyzickú kondíciu a zvýšený finančný rozpočet nakoľko sa majú konať 2600 km od Bratislavy pri celodenných teplotách nad 35 stupňov. Družstvo žien ktoré som zostavil pre MS 2016 v Španielsku je tvorené z úspešných a nádejných pretekárok ktoré svoju perspektívu, odborný rast a súdržnosť kolektívu ukázali už aj v minulosti na medzinárodnom fóre ako aj doma . Družstvo žien je menovite zostavené nasledovne :
1. Pavelková Mira/Bratislava/
2. Cibulková Eva /Šala/
3. Cibuľková Maťa/Ružomberok/
4. Jančušková Eva /Zvolen/
5. Petoczová Szandra / Veľké Kapušany/
6. Náhradnička /určí sa pred vycestovaním/

Súčasť reprezentácie tvorí aj technická podpora
1.Cibulka Ivan/ Tréner družstva /
2.Pavelka Roman /Asistent štátneho trénera/
3.Cibulka Maroš /Technický doprovod/

Nakoľko sa aj v predchádzajúcom súťažnom ročníku zúčasťnilo a zúčastňuje stále viac žien a mladých dievčat v rôznych súťažiach vyhlásených radou navrhujem pre obdobie roku 2016-2017 vytvoriť ATP rebríček pretekárok podľa nasledujúceho kľúča z ktorého by sa tvorilo aj reprezentačné družstvo žien , ktoré by reprezentovalo Slovenskú Republiku.
Ženy by mali možnosť súťažiť a zápoliť medzi sebou tak ako to bolo aj doposiaľ a to konkrétne v postupových súťažiach
– I. a II. Lige medzi mužmi, / 2 X 2 kolá/
– v ženskej lige ,ktorá prebieha v termíne konania 1.ligy, /2x2kolá/
-v lige U-18, U-23. / 3 kolá /
.. Majstrovstvá Slovenska / 2kolá /

Výsledkom ich zápolenia by bolo čo najlepšie obstáť v rebríčku ATP ako aj motivácia vybojovať si možnosť reprezentovať Slovenskú republiku aj na medzinárodných súťažiach pre nastávajúce obdobie.
Započítavali sa by sa ATP body zo šiestich kôl/s možnosťou škrtania najhoršieho výsledku/ podľa nasledujúceho kľúča :
• ATP body pri zápolení v 1.LIGE s mužmi – Získané umiestnenie predelené koeficientom 2
• ATP body pri zápolení v 2.LIGE s mužmi – Získané umiestnenie predelené koeficientom 1,5
• ATP body pri zápolení v lige žien ktorá prebehne v rovnakom termíne ako 1.Lige ale v samostatnom sektore za účasti menej ako 5 žien – Získané umiestnenie sa násobí koeficientom 2
• ATP body pri zápolení v lige žien ktorá prebehne v rovnakom termíne ako 1.Lige ale v samostatnom sektore za účasti viac ako 5 žien – Získané umiestnenie sa násobí koeficientom koeficientom 1
• ATP body pri zápolení žien na Majstrovstvách Slovenska -Získane umiestnenie sa násobí koeficientom 1 .
• ATP body pri zápolení v lige U-18., 23 – Získané umiestnenie sa násobí koeficientom 1 v prípade účasti viac ako 5 pretekárov . / v prípade menšieho počtu umiestnenie sa násobí koeficientom 2/
• ATP body pri zápolení U-18., 23 na Majstrovstvách Slovenska -Získané umiestnenie sa násobení koeficientom 1 .

Z takto zostaveného ATP rebríčka určí štátny tréner zloženie reprezentačného družstva na nasledujúce obdobie . Prvé tri pretekárky z ATP si vybojujú automaticky možnú nomináciu . Zvyšné dva miesta doplní štátny tréner podľa vlastného uváženia a vedomia. Pri svojom výbere Štátny tréner zohľadní predchádzajúce dosiahnuté výsledky ako aj perspektívu športového rastu ním nominovanej pretekárky.

  Koncepcia rozvoja LRU – P ženy

Úprava ATP 2016 ( LRU – P ) seniory na základe verejného, užšieho zasadnutia sekcie

Do hodnotenia ATP pre rok 2016 budú započítavané všetky preteky z termínového kalendára ( aj postupové súťaže + MSR ) ktoré sa uskutočnia v termíne od 1.4 do 30.10.2016 za nižšie uvedených podmienok:
1. jednotlivé preteky sa nebudú termínovo prekrývať s inými pretekmi v rámci celej SR
2. aby bol pretek bodovaný, musí sa ho zúčastniť min. 20 pretekárov ( ak sa zúčastní pretekárov menej, pretek sa do ATP nezapočítava )
3.organizátor preteku je povinný min. 21 dní pred samotným pretekom vypracovať, resp. zverejniť na FB propozície v zmysle pravidiel CIPS, ak tak neučiní, pretek sa škrtá zo zoznamu ATP
4. organizátor preteku je povinný maximálne do 3 dní doručiť výsledky za účelom spracovania adminovi p. Mindákovi v kópii vedúcej sekcie, p. Pavelkovej na mail: pavelkovamirka@gmail.com
5. hodnotenie, resp. škrtanie pretekov ostáva v nezmenenej forme z roku 2015
6. potvrdený, kompletný termínový kalendár bude zverejnený do 28.2.2016
7. Hodnotenie ATP seniori pre rok 2016
Do bodovania ATP pre rok 2016 sa budú započítavať :
1, Majstrovstvá Slovenskej republiky
2, Postupové súťaže ( 1.liga , 2.liga a divízia)
3,Pohárové preteky z termínového kalendára zaradené do ATP
Bodovanie, výpočet :
– Majstrovstvá republiky a 1.liga – počet účastníkov + umiestnenie deleno počet účastníkov mínus 0,1
– 2.liga , divízia a pohárové preteky ATP – počet účastníkov + umiestnenie deleno počet účastníkov (ako v roku 2015)

Vypracoval: Vladimír Mičjan
Dátum: 15.2.2016

  ATP 2016