Archív značiek: majstrovstvá SR

Propozície LRU-plávaná

2019

Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ a MO SRZ Želiezovce
Termín konania: 13. – 14. júl 2019
Miesto konania: VD Želiezovce  v mestskej časti Mikula
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25
Prihláška: Prihláška Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

Usporiadateľ: SZŠR a OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Michalovce
Termín konania: 6. – 7. júl 2019
Miesto konania: VN Zemplínska šírava, revír č. 4-4030-1-4
Propozície:   Propozície MM SR seniori, ženy LRU-P 2019


Liga v kategóriách U15, U20, U25

1. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠROŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MsO Trnava
Termín konania: 18. máj – 19. máj 2019
Miesto konania: VN Buková, revír č. 2-4570-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 1. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2019

 2. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠR a OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Nová Baňa
Termín konania: 17. august – 18. august 2019
Miesto konania: VN Tajch 3-5830 -1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 2. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2019

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: OŠČ SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Levice / Zvolen /
Termín konania: 24. máj – 26. máj 2019
Miesto konania: Zvolen – VN MÔŤOVÁ
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 1. dvojkolo 2019

2. dvojkolo – Jeseň

Usporiadateľ: MsO SRZ Prešov v spolupráci s MsO SRZ Košice
Termín konania: 20. september – 22. september 2019
Miesto konania: Rieka Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom
Propozície: Propozície 1.liga jeseň LRU-P 2019

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Sabinov a MSO Humenné
Termín konania: 30. máj – 2. jún 2019
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III. v Humennom
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 1. dvojkolo 2019

2. dvojkolo – Jeseň

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO Dunajská Lužná
Termín konania: 13. september – 15. september 2019
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 2. dvojkolo 2019

Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“

Usporiadateľ: Sekcia LRU-P SRZ Rada Žilina v spolupráci MO SRZ Bytča a s firmou Zdenko Gaňa – HEL-GA
Termín konania: 27. – 28. apríl 2019
Miesto konania: Športový rybník Bytča- Hrabové
Propozície:   Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“ 2019

Divízia LRU-P

Jarné dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 27. – 28. apríl 2019
Miesto konania: Štrkovisko Teplica / revír č. 3-4230-1-1 /
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2019


2018

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 29.6.-1.7.2018
Miesto konania: VN Žilina, revír č. 3-6010-1-1
Propozície:  Propozície Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien
Mapka:   Mapka Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

 


Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Trenčín
Termín konania: 14. – 15. júl 2018
Miesto konania: Váh č. 8  2-4430-2-2
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25
Prihláška:   Prihláška Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

 


Divízia LRU-P

Jarné dvojkolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO Lučenec
Termín konania: 9. – 10. jún 2018
Miesto konania: Vodná nádrž Ladovo pri Lučenci
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2018

Jesenné dvojkolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO Sabinov
Termín konania: 8. – 10. september 2018
Miesto konania: Štrkovisko Orkucany
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2018

Nominačné preteky seniorov v LRU-P

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 24. máj- 27. máj 2018
Miesto konania: Nitra – rieka Nitra
Propozície:   Nominačné preteky seniorov v LRU-P 1.kolo  

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 11. – 14. október 2018
Miesto konania: VD ŽELIEZOVCE v mestskej časti Mikula
Propozície:   Nominačné preteky seniorov v LRU-P 2.kolo

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Trnava a MsO SRZ Nitra
Termín konania: 1. jún – 3. jún 2018
Miesto konania: Nitra – rieka Nitra
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 1. dvojkolo 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Šala
Termín konania: 21. jún – 23. september 2018
Miesto konania: Trnovec nad Váhom – rieka Váh
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 2. dvojkolo 2018

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Trenčín
Termín konania: 18. – 20. máj 2018
Miesto konania: Rieka Váh č.8, revír 2-4430-1, Trenčín – časť Sihoť (za futbalovým štadiónom)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 1. dvojkolo 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Veľké Kapušany
Termín konania: 14. – 16. september 2018
Miesto konania: Rieka Laborec č.1 4-1120-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 2. dvojkolo 2018

Liga v kategóriách U15, U20, U25

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 12. máj – 13. máj 2018
Miesto konania: VN Buková   2-4570-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 1. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 16. – 17. jún 2018
Miesto konania: Čierna Voda č.1 2-0320-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 2. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2018

Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 12. máj – 13. máj 2018
Miesto konania: Rašelinisko Dvorec (obec Ivančiná Dvorec)
Propozície:   Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“


2017

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Košice
Termín konania: 30. jún – 2. júl 2017
Miesto konania: Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom ( revír 4-0631-1-1  Hornád č. 1b )
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2017

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Dunajská Lužná 
Termín konania: 2. – 4. jún 2017
Miesto konania: Dunajská Streda – Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jar 2017

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Zvolen
Termín konania: 22. – 24. september 2017
Miesto konania: Zvolen – VN Môťová, revír č. 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jeseň 2017

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ  Šurany
Termín konania: 26. – 28. máj 2017
Miesto konania: VN Jatov, revír č.  2-4840-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2017

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ  Humenné
Termín konania: 15. – 17. september 2017
Miesto konania: Humenné rieka Laborec 4-11-40-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2017

Liga v kategóriách U15, U20, U25

Majstrovstvá SR

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec a MsO SRZ Galanta
Termín konania: 22. – 23. júl 2017
Miesto konania: 2 – 1920 – 1 – 1 Revír STARÝ LES AGGERDÓ
Propozície:   Propozície Majstrovstvá SR U 15, 20, 25 v LRU-P – 2017

1. kolo

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina
Termín konania: 29. – 30. apríl 2017
Miesto konania: Štrkovisko Verešvárska Baňa v obci Červeník
Propozície:  Propozície LRU-P 1. kolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2017

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina v spolupráci s MsO SRZ Trenčín
Termín konania: 17. – 18. jún 2017
Miesto konania: Váh č. 8    2-4430-2-1
Propozície:  Propozície LRU-P 2. kolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2017

Divízia LRU-P

Jarné kolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s SRZ MsO Nitra
Termín konania: 10. – 11. jún 2017
Miesto konania: Zvolen, VN Môťová 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2017

Jesenné kolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s SRZ MO Michalovce
Termín konania: 9. – 10. september 2017
Miesto konania: VN Budkovce II. (4-3260-1-1)
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2017


2016

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 24. – 26. jún 2016
Miesto konania: rieka Váh č. 13, pod VD Žilina, časť Budatín
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2016

 

1. liga LRU-P – muži a ženy

2. dvojkolo

Usporiadateľ: MsO SRZ Levice v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 30. september – 2. október 2016
Miesto konania: Humenné – Laborec
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jeseň 2016

 

1. dvojkolo

Usporiadateľ: MsO SRZ Považská Bystrica v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 20. – 22. máj 2016
Miesto konania: Vážsky kanál v Považskej Bystrici pod Hydrocentrálou (Považské Podhradie)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jar 2016

 


2. liga LRU-P

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Humenné
Termín konania: 23. – 25. september 2016
Miesto konania: Humenné – Laborec
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2016

 

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Nová Baňa
Termín konania: 04. – 05. jún 2016
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3 (Nitra)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2016

 

Divízia LRU-P

Usporiadateľ: MsO SRZ Nitra v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 17. – 18. september 2016
Miesto konania: Rieka Nitra, revír č. 2-1420 Nitra
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2016

 

Usporiadateľ: MsO SRZ Sabinov v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 28. – 29. máj 2016
Miesto konania: Štrkovisko Orkucany
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2016

 

Majstrovstvá SR v kategóriách U14, U18, U23

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 2. – 3. júl 2016
Miesto konania: 3 – 4230 – 1 – 1 Štrkovisko Teplica I.
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriach LRU-P U14, U18, U23 – 2016

 

Liga v kategóriách U14, U18, U23

1. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Vrbové
Termín konania: 07. – 08. máj 2016
Miesto konania: 2-4620-1-1 VN Čerenec, vodná plocha nádrže pri obci Vrbové
Propozície:  Propozície LRU-P 1. kolo Ligy mládeže v kategóriách U14, U18, U23 – 2016

 

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada
Termín konania: 9. – 12. jún 2016
Miesto konania: Jazero Šulekovo pri obci Hlohovec
Propozície:  Propozície LRU-P 2. kolo Ligy mládeže v kategóriách U14, U18, U23 – 2016


2015

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Humenné
Termín konania: 12. – 14. jún 2015
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III.
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2015

 

1. liga LRU-P

Usporiadateľ: MO SRZ Vranov nad Topľou a MsO SRZ Humenné v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 25. – 27. september 2015
Miesto konania: 4-1130-1-2 Laborec č. 2 (Humenné)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: MO SRZ Považská Bystrica a MO SRZ Bytča v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 22. – 24. máj 2015
Miesto konania: 3-1030-1-1 Hričovský kanál (kanál Váhu pod VN Mikšová)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jar 2015

 

2. liga LRU-P

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Nitra
Termín konania: 18. – 20. september 2015
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3 (Nitra)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec MVDE
Termín konania: 29. – 31. máj 2015
Miesto konania: 2-4840-1-1 VN Jatov (Nové Zámky)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2015

 

Divízia LRU-P

Usporiadateľ: MO SRZ Dunajská Streda v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 12. – 13. september 2015
Miesto konania: 2-3890-1-1 Štrkovisko Polcestie (Dunajská Streda)
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: MsO SRZ Nitra v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 6. – 7. jún 2015
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2015

 

Majstrovstvá SR v kategóriách U14, U18, U23

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Žarnovica
Termín konania: 18. – 19. júl 2015
Miesto konania: 3-5660-1-1 VN Revištské Podzámčie
Propozície:  Propozície LRU-P U14, U18, U23 – 2015

 

Liga v kategóriách U14, U18, U23

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Senec
Termín konania: 16. – 17. mája 2015
Miesto konania: 1-0040-1-1 Čierna voda č. 3 (Senec)
Propozície:  Propozície 2. kolo ligy LRU-P U14, U18, U23 – 2015

Propozície LRU-mucha 2016

Majstrovstvá SR seniorov v LRU-mucha

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Liptovský Hrádok
Termín konania: 20. augusta – 21. augusta 2016
Miesto konania: rieka Váh revír č. 3-4730-4-1
  rieka Belá revír č. 3-0040-4-4
Propozície:   Propozície Majstrovstvá SR seniorov v LRU-mucha

Propozície LRU-mucha 2015

Majstrovstvá SR juniorov v LRU-mucha

Usporiadateľ: MO SRZ Svit v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť SRZ Rady
Termín konania: 19. júl 2015
Miesto konania: 4-2020-4-1 Poprad č. 9
  4-2021-4-1 Poprad č. 10
  4-2022-4-1 Poprad č. 11
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR juniorov v LRU-mucha