Archív značiek: majstrovstvá

37. Majstrovstvá sveta v love rýb na umelú mušku – VÝSLEDKY

Vážení rybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu a priaznivci športového rybolovu,

v dňoch od 5. do 10. septembra 2017 sa konali na rieke Orava č. 1 a č. 2, Poprad č. 9 a č. 10, Váh č. 22, Belá č. 1 a č. 2 a VN Palcmanská Maša 37. Majstrovstvá sveta seniorov v love rýb na umelú mušku.

V súvislosti s týmto podujatím vám prinášame celkové výsledky družstiev a celkové výsledky jednotlivcov:

Celkové výsledky – družstvá

Celkové výsledky – jednotlivci


37. Majstrovstvá sveta v LRU-mucha

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vám dať na vedomie, že už budúci týždeň, 5. septembra 2017 začínajú 37. Majstrovstvá sveta v love rýb udicou na umelú mušku, ktoré sa budú konať na:

 • rieka Orava č. 1 a č. 2
 • rieka Poprad č. 9 a č. 10
 • rieka Váh č. 22
 • rieka Belá č. 1 a č. 2
 • VN Palcmanská Maša

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke 37. Majstrovstiev sveta v LRU-mucha.

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva počas 37. MS v LRU-mucha

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v dňoch od 28. augusta 2017 do 9. septembra 2017 bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva tým, že všetkým držiteľom platných povolení na rybolov, okrem súťažiacich počas pretekov 37. majstrovstiev sveta v love rýb udicou na umelú mušku, sa zakazuje lov rýb vo vymedzených častiach rybárskych revírov:

 • č. 4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša
 • č. 3-2710-6-1 Orava č. 1a
 • č. 3-2720-6-2-1 Orava č. 2
 • č. 4-2020-4-1 Poprad č. 9
 • č. 4-2021-4-4 Poprad č. 10
 • č. 3-4730-4-1 Váh č. 22
 • č. 3-0040-4-4 Belá č. 1a
 • č. 3-0041-4-1 Belá č. 1b

na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 3647/2017-4.1 zo dňa 27. marca 2017.

Popis pretekárskych tratí so situačnými nákresmi sa nachádza v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia MŽP SR.

Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR si môžete pozrieť na nižšie uvedenej prílohe:

 

Rozhodnutie MŽP SR o obmedzení výkonu rybárskeho práva počas MS v LRU-mucha

Kritériá na nominačné preteky seniorov LRU-Plávaná 2015

Kritériá na nominačné závody pre výber reprezentácie na ME a MS národov 2015.

Podľa plánu činnosti a Predpisov pre športovú činnosť Odbor športovej činnosti a sekcia LRU- Plávaná organizuje nominačné preteky na MS a ME v LRU-P podľa kritérii pre výber reprezentácie pre rok 2015, ktoré vypracovali Ing. Peter Baránek a Roman Pavelka.

Nakoľko sa nominačné preteky neuskutočnili v minulom roku a po dohode pretekárov a sekcie sa preložili na rok 2015 v  upravenej forme.

Na nominačné preteky pre ME a MS  je možné sa prihlásiť samostatne podľa záujmu pretekára, či chce zabojovať o účasť na ME (Bielorusko) alebo na MS (Slovinsko) alebo na obidva šampionáty. Štartovné sa bude vyberať podľa účasti v nominačkách a síce na ME t.j. prvé štvorkolo – 50,-euro, na MS t.j. druhé štvorkolo – 50,- euro.

ME Bielorusko – štvorkolo sa uskutoční v dňoch 6.-10. mája na trati, ktorú si dohodnú prihlásení pretekári. Rovnako si dohodnú aj 5 dňový alebo 3 dňový režim pretekov a teda 1 povinný tréning a 4 preteky. Nominačky na ME budú vyhlásené ako technický pretek match prútom. Najideálnejšie je match prút s priebežným plavákom. Všetko záleží len od sedenia pretekárov.

MS Slovinsko – štvorkolo sa uskutoční v dňoch 12.-16. augusta na trati v Radeče v Slovinsku.

Pretekári, ktorí majú záujem absolvovať nominačné preteky na MS alebo ME sa môžu prihlásiť štátnemu trénerovi na tel.č. 0918/639 725 alebo na e-mail: romanrpsro@gmail.com do 25. mája2015. V tento deň sa aj uskutoční stretnutie prihlásených pretekárov na ktorom sa dohodnú všetky detaily uskutočnenia nominačných pretekov a účasti družstiev na tohto ročných ME a MS. Na tomto stretnutí bude nutné aj zaplatiť štartovné, ktorým vlastne každý pretekár potvrdí svoju účasť v nominačných pretekoch.

Podľa pôvodných kritérii ak sa v danom roku nezúčastní nominačných pretekov mininálne 8 pretekárov, seniorska reprezentácia nevycestuje v žiadnom prípade.

 

Doplnok vypracoval Roman Pavelka, štátny tréner seniorov sekcie LRU-plávaná

 

Nasadenie družstiev do postupových celoštátnych súťaží – 2015

NASADENIE DRUŽSTIEV DO POSTUPOVÝCH CELOŠTÁTNYCH SÚŤAŽÍ ROČNÍK 2015

Nasadenie družstiev 2015

• LRU – PLÁVANÁ
• LRU – MUCHA
• LRU – PRÍVLAČ
• LRU – FEEDER
• RYBOLOVNÁ TECHNIKA

 

Výsledky domácich pretekov – archív

Zoznam výsledkov pretekov z predošlých ročníkov.

 Súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 2014

 Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2014

 Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2013

 Súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 2013