Archív značiek: malé vodné elektrárne

Stanovisko SRZ, pripomienkovanie Vodného plánu SR

Texty a samotné materiály k strategickým dokumentom týkajúcich sa vodného plánovania na najbližších 10-15 rokov môžete nájsť TU

Dávame do pozornosti, že podľa nášho názoru je veľmi potrebné vyjadriť svoj názor k týmto strategickým dokumentom (vrátane pokračujúcej výstavby malých vodných elektrární na našich riekach) a preto vyzývame našich členov SRZ aby sa do tohto pripomienkovania tiež aktívne zapojili.

V prípade, že máte záujem túto našu aktivitu podporiť, TU máte možnosť si stiahnuť vzor listu vrátane predpísanej adresy kam je potrebné svoje pripomienky zaslať.

V texte sme žltou farbou zvýraznili text, ktorý je potrebné aktualizovať. Upozorňujeme, že hlavička musí obsahovať Vaše meno a adresu.  Nezabudnite v závere list podpísať. Nemusíte dodržať predložený formát, je to len pomôcka! Svoje pripomienky môžete ľubovoľne pozmeniť. Posledná pripomienka  č. 12 je predpripravená na Vaše individuálne problémy, ktoré Vás vo Vašom regióne najviac trápia a chceli by ste na ne upozorniť. Môžete uviesť aj problematiku ostatných strategických dokumentov (napr. vodovody, kanalizácie, protipovodňový plán a i.). Ak túto pripomienku nechcete použiť – vymažte ju!

Dôležité upozornenie: Svoje pripomienky zašlite doporučenou poštou na predpísanú adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava v termíne do 22.6.2015!.

Veríme, že sa do uvedeného pripomienkového konania zapojíte. Za Váš aktívny prístup Vám ďakujeme.

Prečo rybári hovoria -NIE- MVE (kliknutím na obrázok sa zobrazí celý dokument)
Prečo hovoria rybári -NIE- MVE