Archív značiek: mládež

Propozície ŠTUPLÍK CUP 2015

Seriál pretekov ŠTUPLÍK CUP vznikol z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže ktoré chcú začať svoju pretekársku činnosť v plávanej. Myslíme si, že uvedený typ pretekov časom pomôže zvýšiť počet a kvalitu pretekárov v ligových súťažiach SRZ a konkurenciu v reprezentačných družstvách mládeže.

2. kolo

 Propozície Šťuplík cup 2015  2. kolo

Organizátori:

DRK JAROSLAVA HELERA

SEKCIA LRU-P  pri Rade SRZ , Žilina

SRZ MsO Hlohovec

ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉ­ HO RYBOLOVU

Termín konania :      21.6.2015

 Miesto konania :        revír číslo 2-2820-1-1 Zelenice

 

Prihlášky:  Uzávierka prihlášok – 10 dní pred pretekmi! (mailom na adresu: heler@topvideo.sk)
V prípade že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora mailom.     

Mapa s vyznačením príjazdu k trati bude zaslaná všetkým prihláseným pretekárom.

 

1. kolo

 Propozície – Štuplík Cup 2015 1. kolo


Organizátori:

DRK JAROSLAVA HELERA

SEKCIA LRU-P  pri Rade SRZ , Žilina

SRZ MsO Nové Mesto nad Váhom

ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉ­ HO RYBOLOVU

 Termín konania :      10.5.2015

 

Miesto konania :        revír číslo 2-5590-1-1 Zelená Voda

 

Prihlášky:  mailom na adresu: heler@topvideo.sk
V prípade že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora mailom.     

Liga juniorov, mládeže a detí 2014-2015

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2014 sekcia LRU-P organizuje Ligu juniorov, mládeže a detí.

Liga mládeže je dlhodobá mládežnícka súťaž, z ktorej vzídu víťazi v daných kategóriách. Súčasťou ligy je aj výber reprezentácie na MS.

Termíny pretekov sú uvedené v termínovom kalendári pretekov, schválenom prezídiom odboru ŠČ a Radou SRZ.

Do súťaže sa môžu prihlásiť pretekári, ktorí sa do 31.5. v danom roku prihlásia na sekretariát športového odboru písomne na adresu:

SRZ – Rada, Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina,
alebo e-mailom na adresu: sport@ssrzrada.sk

 

Prihláška:
 Prihláška do Ligy juniorov, mládeže a detí 2014-2015

 

Pretekári sa registrujú podľa vekových kategórii :

  • A skupina do 23 rokov, povolená dĺžka prútu 13,0 m
  • B skupina do 18 rokov, povolená dĺžka prútu 11,5 m
  • C skupina do 14 rokov, povolená dĺžka prútu 10 m

Každá kategória má svoj sektor. Ak sa však do jednotlivej kategórie neprihlási viac ako 5 pretekárov, budú priradení do nasledovnej vyššej skupiny. Súťaží sa podľa platných predpisov LRU-P. Víťazom ligy sa v každej skupine stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení.

Reprezentačné družstvo v každej vekovej kategórie tvoria automaticky prví traja pretekári, ktorí dosiahli najnižší súčet počtu bodov z Ligy U a Majstrovstiev SR kategórie U. Ďalších dvoch určí reprezentačný tréner juniorov v spolupráci so sekciou LRU-P.
Miroslava Pavelková
vedúca sekcie LRU-P